Przejdź do treści

Opublikowano: 23.05.2023 09:01

Nasi naukowcy ze stypendiami Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Laureaci programu START 2023 z Politechniki Warszawskiej

Choć dopiero rozpoczynają karierę naukową, mogą się już wykazać znaczącymi osiągnięciami badawczymi. 11 przedstawicieli PW znalazło się w gronie laureatów programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

O stypendia mogą ubiegać się młodzi naukowcy, którzy w chwili składania wniosku nie przekroczyli 30. roku życia. Stu laureatów wybrano spośród 660 kandydatów.

W tym gronie znaleźli się:

 • dr inż. Karol Abratkiewicz z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych (dziedzina: telekomunikacja);
 • dr inż. Wiktor Bednarczyk z Wydziału Inżynierii Materiałowej (inżynieria materiałowa);
 • dr inż. Angika Bulbul z Wydziału Mechatroniki (biocybernetyka i inżynieria biomedyczna);
 • mgr inż. Kamil Deja, pracownik i doktorant z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych (informatyka);
 • mgr inż. Michał Jakubczak, doktorant z Wydziału Inżynierii Materiałowej (inżynieria materiałowa);
 • dr inż. Patrycja Kowalik z Wydziału Chemicznego (chemia);
 • mgr inż. Tomasz Osiński, pracownik i doktorant z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych (telekomunikacja);
 • mgr inż. Mikołaj Rogalski, doktorant z Wydziału Mechatroniki (biocybernetyka i inżynieria biomedyczna);
 • dr inż. Patrycja Sokołowska z Wydziału Chemicznego i Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT (biotechnologia);
 • mgr inż. Dominik Wołosz, doktorant z Wydziału Chemicznego (inżynieria chemiczna);
 • mgr inż. Michał Ziemczonok, doktorant  z Wydziału Mechatroniki (biocybernetyka i inżynieria biomedyczna).

Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego.

Podobne tematy: