Przejdź do treści

Opublikowano: 06.06.2024 16:54

Minister Nauki z wizytą na Politechnice Warszawskiej

Spotkanie Ministra Dariusza Wieczorka z Rektorami mazowieckich uczelni

Jakość kształcenia, finanse, zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – to były główne tematy rozmów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dariusza Wieczorka z Rektorami, studentami i doktorantami z uczelni z województwa mazowieckiego. Politechnika Warszawska była gospodarzem spotkania, które odbyło się 6 czerwca 2024 roku. 

Minister Nauki odwiedza kolejne województwa i rozmawia tam z przedstawicielami środowiska akademickiego o planach, możliwościach, wyzwaniach i bolączkach. Na miejsce spotkania w województwie mazowieckim wybrał właśnie naszą Uczelnię. 

Podczas wizyty na Politechnice Warszawskiej Minister Dariusz Wieczorek najpierw spotkał się z Rektorem PW prof. Krzysztofem Zarembą, a następnie z władzami mazowieckich uczelni. Zapowiedział, że zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce są potrzebne, będą konsultowane i wprowadzane ewolucyjnie, a nie rewolucyjnie. Wśród poruszanych tematów znalazły się także m.in. ewaluacja, finansowanie badań, rozwoju i inwestycji (w tym remontów i budowy akademików), federalizacja i łączenie uczelni, jakość kształcenia i nauki, umiędzynarodowienie i zwiększenie konkurencyjności polskich uczelni. 

Na zdjęciu Minister Dariusz Wieczorek oraz uczestnicy spotkania z Rektorami mazowieckich uczelni
Minister spotkał się z Rektorami w Sali Senatu PW

Podczas wizyty Ministra Dariusza Wieczorka na Politechnice Warszawskiej nasze koła naukowe miały okazję zaprezentować swoje projekty, m.in. samoloty, roboty, rakietę, części bolidu, samodzielnie stworzone gry, wykorzystanie VR, bioreaktor, lewitację akustyczną, użycie światła laserowego do badania uprawy roślin w warunkach kosmicznych, stent sercowo-naczyniowy. Rozwiązania, nad którymi pracują nasi studenci, wzbudziły duże zainteresowanie i uznanie Ministra Wieczorka.  

Na zdjęciu grupa osób, w tym Minister Dariusz Wieczorek, Rektor PW prof. Krzysztof Zaremba oraz studentki prezentujący swój projekt stentów sercowo-naczyniowych
Studentki pokazują działanie stentu sercowo-naczyniowego

Ostatnim punktem wizyty było spotkanie Ministra ze studentami i doktorantami mazowieckich uczelni. Omawiano m.in. kwestie akademików, wsparcia socjalnego, stypendiów, źródeł informacji o uczelniach dla maturzystów, jakości kształcenia, wyzwania związane z oceną publikacji naukowych, różnice (i związane z tym różne potrzeby) w funkcjonowaniu uczelni publicznych i prywatnych.  

Minister zachęcał także do udziału w życiu społecznym – uczestnictwa w wyborach zarówno na uczelniach, jak i tych powszechnych: samorządowych, parlamentarnych czy tych najbliższych – europejskich. Podkreślił również znaczenie życia studenckiego – na dowód swoich słów odwiedził piknik Wydziału Inżynierii Lądowej PW, który odbywa się dziś na terenie Kampusu. 

Na zdjęciu sala wypełniona ludźmi podczas spotkania Ministra Dariusza Wieczorka ze studentami i doktorantami mazowieckich uczelni
Spotkanie Ministra ze studentami i doktorantami odbyło się w gmachu przy Rektorskiej 4