Przejdź do treści

Opublikowano: 22.06.2022 08:08

Jesteśmy na podium w Rankingu Perspektyw

Rektor PW prof. Krzysztof Zaremba wraz z Dziekanami i Prodziekanami Wydziałów, które prowadzą najlepsze kierunki w Polsce

Po raz szósty z rzędu Politechnika Warszawska zajęła trzecie miejsce w Rankingu Szkół Wyższych przygotowywanym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. Po raz 17. z rzędu jest w nim najlepszą uczelnią techniczną.

PW zdobyła w rankingu 84 punkty. Więcej zgromadziły tylko Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński.

– Cieszę się, że utrzymujemy tak wysokie miejsce w rankingu – mówi Rektor PW prof. Krzysztof Zaremba. – To efekt pracy całej naszej społeczności: studentów, doktorantów, naukowców, dydaktyków, pracowników administracyjnych, absolwentów. Nie byłoby tego wyniku także bez firm i instytucji, z którymi współpracujemy. Dziękuję wszystkim za ten wysiłek. Wiem, że niekiedy to praca żmudna i nie od razu widoczna, także w takich zestawieniach, ale ważna i potrzebna. Miejsce na podium rankingu daje nam poczucie satysfakcji i wiele radości, nie jest jednak celem samym w sobie. Naszym podstawowym zadaniem jest praca nad rozwojem Politechniki Warszawskiej i ta praca jest w centrum naszej uwagi.

Ranking Uczelni Akademickich, w którym klasyfikowana jest PW, w tym roku uwzględnia 29 wskaźników zgrupowanych w 7 kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Innowacyjność, Efektywność naukowa, Warunki kształcenia i Umiędzynarodowienie.

Przygotowaniem rankingu zajmuje się Fundacja Edukacyjna Perspektywy pod nadzorem kapituły kierowanej przez prof. Michała Kleibera. To 23. edycja zestawienia.

Pełne wyniki są dostępne na stronie rankingu.

Na podium rankingu przygotowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy znalazło się 21 kierunków studiów prowadzonych na naszej Uczelni, z czego aż 16 na pierwszym miejscu.

Podobne tematy: