Przejdź do treści

Opublikowano: 26.03.2024 13:31

Jaki kampus PW? Otwarty, spójny, elastyczny, służący współpracy i różnorodności

W ramach warsztatów nasz.KAMPUS odbyły się trzy otwarte sesje projektowo-dyskusyjne

Przez 5 dni intensywnej pracy warsztatowej ponad 200 osób dyskutowało i rysowało możliwe wizje rozwoju przestrzennego kampusu Politechniki Warszawskiej. Wyniki prac warsztatowych opracowują teraz projektanci z zespołu KAMPUS.PW i przedstawią najbardziej prawdopodobne scenariusze przekształceń obiektów i terenów Politechniki.

To pierwszy raz, gdy jedno opracowanie obejmuje wszystkie tereny i budynki naszej Uczelni w Warszawie i okolicy. Przygotowanie planu działań na rzecz tworzenia zdrowego, racjonalnego, zrównoważonego środowiska życia w kampusie jest wyzwaniem wynikającym z przyjętej przez Senat w 2023 roku Strategii rozwoju Politechniki Warszawskiej do roku 2030. Kierowany przez prof. Krystynę Solarek z Wydziału Architektury zespół KAMPUS.PW chce pokazać, jak można odpowiedzieć na te wyzwania, jednocześnie aktywizując społeczność akademicką do wspólnej dyskusji. Stąd kluczowym momentem całego przedsięwzięcia, obok zorganizowania w listopadzie 2023 roku wystawy i seminarium, były warsztaty projektowe typu charrette.

Warsztaty odbyły się w dniach 11-15 marca w budynku przy ulicy Rektorskiej 4. W trzech otwartych sesjach projektowo-dyskusyjnych udział wzięli przedstawiciele władz Uczelni, pracownicy, studenci, a także urzędnicy miejscy z warszawskiego ratusza.

Pod okiem doświadczonych projektantów każdy „stolik” opracował warianty rozwiązań dla najważniejszych zagadnień: polityki mieszkaniowej i potrzeb społecznych; sportu, rekreacji i kultury; powiązań urbanistycznych i układu przestrzeni publicznych; zagospodarowania Terenu Głównego; nowych inwestycji w terenie BIS; nowych rozwiązań dla Kampusu Południowego. 

Uczestnicy wspólnie identyfikowali interesariuszy, potrzeby, strategie inwestycyjne i możliwości rozwojowe, produkując przy tym jednocześnie dziesiątki szkiców i nowych elementów makiet. Teraz zespół projektowy prof. Krystyny Solarek wykona wariantowe koncepcje rozwoju kampusu PW wraz z wizją powiązań z otoczeniem, które staną się podstawą do dalszych dyskusji i działań.

Projekt KAMPUS.PW jest realizowany w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB).

Podobne tematy: