Przejdź do treści

Opublikowano: 23.05.2023 12:09

Granty Narodowego Centrum Nauki dla badaczy z PW

Pięć projektów realizowanych na Politechnice Warszawskiej otrzyma dofinansowanie Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 24 i SONATA 18. Pięć projektów zgłoszonych przez naukowców z Politechniki Warszawskiej otrzyma dofinansowanie.

W konkursie OPUS o finansowanie projektów badawczych mogli ubiegać się wszyscy uczeni, niezależnie od etapu kariery naukowej. Spośród 1921 wniosków wybrano 224, które otrzymają wsparcie o łącznej wartości ponad 364,4 mln zł.

Na liście znalazł się projekt „Moc Hybrydy – Opracowanie Nowatorskich Multienzymatycznych Reakcji Kaskadowych oraz Fotobiokatalitycznych Systemów Redoks do Asymetrycznej Syntezy Optycznie Czynnych Związków o Wysokiej Wartości Dodanej („EnzCasc-Photo4BioCat”)”, którego kierownikiem jest dr inż. Paweł Borowiecki z Wydziału Chemicznego.

Celem projektu jest opracowanie proekologicznych, wysokowydajnych i wspomaganych światłem biokatalitycznych metod syntezy związków o wysokiej wartości dodanej, które byłyby wykorzystywane w przemyśle farmaceutycznym.

Program SONATA wspiera osoby rozpoczynające karierę naukową – badaczy ze stopniem doktora, uzyskanym od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Do konkursu złożono 1094 wnioski, z których do finansowania zakwalifikowano 139 o wartości ponad 155,5 mln zł.

Na liście znalazły się cztery projekty z PW:

  • „Nowe elektrolity stałe do baterii litowo-jonowych: badanie zależności między strukturą a właściwościami elektrycznymi ceramik z rodziny LiTa2PO8”, kierownik projektu: dr inż. Konrad Kwatek z Wydziału Fizyki (badania będą dotyczyć nowego, ceramicznego przewodnika jonów litu, jakim jest fosforan tantalowo litowy);
  • „Projektowanie nano-fotokatalizatorów typu rdzeń-powłoka z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi numerycznych pod kątem produkcji wodoru intensyfikowanej rezonansem plazmonowym w zakresie światła widzialnego”, kierownik projektu: dr inż. Karol Ćwieka z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej;
  • „Badania numeryczne i doświadczalne gradientowych metamateriałów tensegrity o ekstremalnych własnościach mechanicznych”, kierownik projektu: dr inż. Anna Al Sabouni-Zawadzka z Wydziału Inżynierii Lądowej (zbadane zostanie m.in. potencjalne zastosowanie tych materiałów w budownictwie);
  • „Czułość Motyla: Numeryczne metody obliczania wrażliwości w chaotycznych układach dynamicznych w mechanice płynów”, kierownik projektu: dr Łukasz Łaniewski-Wołłk z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa.  

Pełne wyniki programów OPUS 24 i SONATA 18 są dostępne na stronie Narodowego Centrum Nauki.

Podobne tematy: