Przejdź do treści

Opublikowano: 23.06.2023 11:31

Centrum Analiz Geoprzestrzennych i Obliczeń Satelitarnych oficjalnie otwarte

Przecięcie wstęgi - laboratoria w Józefosławiu uroczyście otwarte

Nowoczesna infrastruktura z centrum obliczeniowym i szeregiem specjalistycznych laboratoriów powstała na terenie Politechniki Warszawskiej w Warszawie oraz w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym w Józefosławiu.

Uroczyste otwarcie laboratoriów, które odbyło się 21 czerwca 2023 roku, jest zwieńczeniem projektu, rozpoczętego w grudniu 2018 roku i wykonywanego przez Wydział Geodezji i Kartografii PW wraz z konsorcjantami (OPEGIEKA, Intergraph/Hexagon, CloudFerro) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Projekt uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości ponad 18 mln zł.

Otwarcie było podzielone na dwie części – w Warszawie i Józefosławiu.

Podczas spotkania w Warszawie projekt został oficjalnie zaprezentowany i podsumowany. W wydarzeniu wzięli udział m.in. Rektor PW prof. Krzysztof Zaremba, Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) Mariusz Frankowski oraz przedstawiciel Komisji Europejskiej Bartłomiej Balcerzyk.

– Jestem pełen podziwu, że na Wydziale Geodezji i Kartografii PW powstał tak śmiały i wizjonerski projekt – mówił Rektor Politechniki Warszawskiej.

Dyrektor MJWP Mariusz Frankowski oraz Bartłomiej Balcerzyk z Komisji Europejskiej podkreślali, że pieniądze przekazane na utworzenie Centrum zostały bardzo dobrze wydane. Pokazują to chociażby projekty naukowe, realizowane już w okresie testowym, trwającym od 2022 roku, m.in. związane z wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji w budownictwie, doskonaleniem metod akwizycji i przetwarzania danych teledetekcyjnych z UAV czy badaniami w zakresie terratransformacji Marsa.

W drugiej części otwarcia, już Józefosławiu, uczestniczyli m.in. Prorektor PW ds. Rozwoju prof. Adam Woźniak, Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Daniel Putkiewicz wraz z zastępcami – Hanną Kułakowską-Michalak i Robertem Widzem oraz przedstawiciele Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na czele z Anną Grędą. Wizyta w Józefosławiu była okazją, żeby obejrzeć nowe laboratoria, a nawet przetestować niektóre dostępne urządzenia.

Centrum Analiz Geoprzestrzennych i Obliczeń Satelitarnych (w skrócie CENAGIS) to infrastruktura do celów badawczych składająca się z dwóch głównych części: informatycznej i stacjonarnych laboratoriów.

Bazę informatyczną tworzy centrum obliczeniowe (infrastruktura chmurowa) przeznaczone głównie do przetwarzania informacji o terenie. Ta część ma dwie lokalizacje: Gmach Główny PW (klaster MERCATOR) oraz ośrodek w Józefosławiu (klaster ROMER).

Laboratoria stacjonarne mieszczą się w Józefosławiu. Dostępne są tam laboratorium testowania skanerów laserowych i kamer cyfrowych, laboratoria testowania aplikacji nawigacyjnych i lokalizacyjnych (w tym laboratorium VR/AR), laboratoria analiz GNSS (Global Navigation Satellite Systems) i laboratorium grawimetryczne (do pomiarów przyspieszenia siły ciężkości).

W Józefosławiu znajduje się również infrastruktura związana z permanentnymi obserwacjami satelitarnymi GNSS (stacja pomiarowa włączona w międzynarodowe programy badawcze).

– Infrastruktura CENAGIS powstała, aby wspierać proces poszerzenia zakresu, jakości i efektywności badań z zakresu geoinformacji i inżynierii geoprzestrzennej w Polsce, a także ułatwiać komercjalizację badań (poprzez utrzymywanie bliskich relacji z przedsiębiorcami od etapu tworzenia Centrum po jego użytkowanie) – mówi dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. uczelni z Wydziału Geodezji i Kartografii PW, kierownik projektu CENAGIS.

Infrastruktura ma również umożliwić rozwój i testowanie nowych produktów przez firmy oraz ułatwiać wzajemne kontakty pomiędzy naukowcami i przedsiębiorcami.

– Celem jest też opracowywanie we współpracy nauka – przemysł rozwiązań, które będą mogły być wykorzystywane przez różne instytucje publiczne, stąd już zawarto szereg istotnych porozumień, np. z Głównym Urzędem Miar, Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, Polską Agencją Kosmiczną, Ministerstwem Rozwoju i Technologii – wylicza prof. Gotlib. – CENAGIS staje się również jednym z kilkudziesięciu na świecie centrów testowych NATO DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic).

W realizację projektu zaangażowanych było kilkadziesiąt osób z Politechniki Warszawskiej oraz z firm tworzących konsorcjum. Główne prace informatyczne wykonała firma OPEGIEKA we współpracy z zespołem z Wydziału Geodezji i Kartografii oraz Centrum Informatyzacji PW. Prace remontowo-budowlane koordynowane były przez zespół Kanclerza PW.