Opublikowano: 07.03.2023 10:39

Współpraca z Instytutem Transportu Samochodowego jeszcze intensywniejsza

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych oraz Instytut Transportu Samochodowego zacieśniają współpracę w obszarze transportu samochodowego.

Zdjęcie władz Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych oraz Instytutu Transportu Samochodowego

Od lewej: Prodziekan Wydziału SiMR ds. rozwoju i nauki dr hab. inż. Jacek Dybała, prof. uczelni; Dyrektor ITS prof. dr hab. inż. Marcin Ślęzak i Dziekan Wydziału SiMR prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz

Obaj partnerzy od lat podejmują wspólne działania, a ich kontynuację, a także pole do współpracy w nowych obszarach gwarantuje umowa podpisana 28 lutego 2023 r. Jednostki zamierzają prowadzić wspólne projekty naukowo-badawcze, rozwojowe i wdrożeniowe dotyczące transportu samochodowego. Myślą przede wszystkim o nisko i bezemisyjnych środkach transportu indywidualnego i miejskiego, autonomizacji transportu, technologii nowoczesnych paliw odnawialnych oraz bezpieczeństwie transportu.

W planach jest również organizacja wspólnych studiów podyplomowych, kursów dokształcających oraz seminariów naukowych. Studenci Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych będą mogli realizować praktyki dyplomowe w Instytucie, a doktoranci prowadzić w jego laboratoriach badania eksperymentalne.