Opublikowano: 17.09.2020 16:00

Współpraca Wydziału Transportu PW z Gminą Staszów

Porozumienie podpisane przez Wydział Transportu PW i urząd miasta Staszów dotyczy budowy portu przeładunkowego na terenach inwestycyjnych w Grzybowie.

Umowę z Gminą Staszów podpisywała dziekan Wydziału Transportu prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna, fot. Radio Kielce

Umowę z Gminą Staszów podpisywała dziekan Wydziału Transportu prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna, fot. Radio Kielce

Port przeładunkowy na terenach inwestycyjnych w Grzybowie ma być miejscem, gdzie towary przewożone koleją z linii szerokotorowej będą przeładowywane do wagonów kursujących po torach. Tego typu specjalny dworzec mógłby obsługiwać transportu z Dalekiego Wschodu, głównie z Chin przeładowując węgiel, drewno, paliwa i całe kontenery.

Porozumienie zostało zawarte w celu stworzenia formalnych ram współpracy gminy Staszów i Politechniki Warszawskiej - Wydziału Transportu na rzecz doskonalenia rozwoju systemu transportowego oraz projektowania i budowy portu przeładunkowego w miejscowości Grzybów (gmina Staszów) i infrastruktury drogowej i kolejowej na terenie gminy Staszów.

W ramach współpracy Wydział Transportu będzie realizować badania w zakresie efektywnego funkcjonowania systemu transportowego gminy Staszów dotyczące:

- organizacji zbiorowej komunikacji miejskiej z uwzględnieniem nisko emisyjnego transportu,

- prognozowania i planowania rozwoju systemów transportowych gminy Staszów,

- prognozowania i planowania zapotrzebowania na usługi transportowe w mieście,

- kształtowania i planowania sieci transportowych miasta,

- optymalizacji kosztów funkcjonowania transportu miejskiego,

- doboru środków transportu oraz technologii przewozów do zadań wynikających z realizacji transportu publicznego w mieście,

- kierowania i sterowania procesami ruchu drogowego w gminie Staszów,

- projektowania, tworzenia i wykorzystywania inteligentnych systemów transportowych,

- wzajemnego oddziaływania technicznych środków transportu z infrastrukturą oraz środowiskiem naturalnym,

- niezawodności i bezpieczeństwa systemów transportowych i środków transportu,

- włączania partnerów biznesowych w projektowanie w zakresie transportu i budowy portu przeładunkowego.

źródło: Wydział Transportu PW