Opublikowano: 01.07.2022 13:03

Współpraca PW i Pałacu Saskiego

Prowadzenie badań naukowych i wykorzystanie wiedzy naszych ekspertów – to główne obszary wspólnego działania Politechniki Warszawskiej i Pałacu Saskiego Sp. z o.o. List intencyjny w tej sprawie 1 lipca 2022 roku podpisali Rektor PW prof. Krzysztof Zaremba oraz członkowie zarządu Pałacu Saskiego: Prezes Jan Edmund Kowalski i Wiceprezes ds. finansowych Robert Cicirko.

Zdjęcie prof. Krzysztofa Zaremby oraz Jana Edmunda Kowalskiego i Robert Cicirko podczas podpisywania listu intencyjnego

Podpisanie listu intencyjnego odbyło się podczas spotkania w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej

Nasza Politechnika – jako wiodąca uczelnia w Polsce i Warszawie – wspiera inicjatywy związane z zachowaniem dziedzictwa kulturowego i zrównoważonym zarządzaniem przestrzenią miejską. To wiąże się z poważnymi wyzwaniami, dlatego angażując się w takie przedsięwzięcia, udostępniamy zasoby naukowe, a nasi eksperci dzielą się wiedzą, tak, by dbałości o historię towarzyszyła nowoczesna myśl techniczna. Tak będzie też w przypadku współpracy z Pałacem Saskim.

Spółka zajmuje się przygotowaniem i realizacją inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.