Opublikowano: 15.11.2021 15:28

Uroczyste posiedzenie Senatu w ramach Święta PW

Z okazji Dnia Politechniki Warszawskiej 15 listopada 2021 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu PW. Podczas wydarzenia zostały wręczone odznaczenia państwowe, nagrody w Konkursie o Nagrodę Siemensa oraz Nagroda Naukowa im. M. Wolfkego.

Zdjęcie z uroczystego posiedzenia Senatu z okazji Dnia PW 2021

W swoim wystąpieniu z okazji Dnia PW prof. Krzysztof Zaremba zaznaczył, że tradycja dla Politechniki Warszawskiej nie jest kotwicą, która trzyma nas w miejscu, ale kompasem

15 listopada to ważna data w kalendarzu naszej Uczelni. Tego dnia 1915 roku rozpoczął się pierwszy rok akademicki z polskim jako językiem wykładowym.

Tradycja jako kompas

– To dla nas data szczególna – to jeden z tych dni w roku, kiedy podkreślamy nie tylko naszą wieloletnią tradycję, ale przede wszystkim chcemy wskazać na ciągłość działania Politechniki Warszawskiej i siłę naszej akademickiej wspólnoty, która skutecznie przeciwstawia się wyzwaniom stawianym przed nami przez historię, ale i przez współczesność – mówił prof. Krzysztof Zaremba, Rektor Politechniki Warszawskiej.

Rektor PW podkreślił, że tradycja jest elementem, który stanowi o naszej tożsamości i dlatego ważne jest, by nie rezygnować z pamięci o ważnych datach.

 – Jednocześnie tradycja dla Politechniki Warszawskiej nie jest kotwicą, która trzyma nas w miejscu – zaznaczył. – W naszym przypadku to raczej kompas, który podpowiada, dokąd powinniśmy płynąć po oceanie zmian, które niesie nam rzeczywistość. Jestem przekonany, że dobrze go wykorzystujemy.

Zdjęcie Rektora PW wygłaszającego przemówienie z okazji Dnia PW

W swoim wystąpieniu z okazji Dnia PW Rektor podkreślał znaczenie tradycji

Z okazji Dnia PW minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek skierował list do Władz Uczelni i całej społeczności. Podczas uroczystego posiedzenia Senatu odczytała go Anna Czajczyk, doradca ministra. „Na szczególną uwagę zasługuje zaangażowanie władz uczelni, szczególnie w dostosowanie badań naukowych do rzeczywistych potrzeb gospodarki i pogłębianie współpracy ze środowiskiem przedsiębiorców” – napisał w liście Przemysław Czarnek.

Odznaczenia państwowe

– Spotkaliśmy się dziś (…) także, by podziękować tym, którzy codziennie wkładają olbrzymi wysiłek w rozwój nauki, a także w funkcjonowanie i rozwój naszej Uczelni – podkreślał prof. Krzysztof Zaremba, Rektor PW. – Wręczane dziś odznaczenia państwowe oraz nagrody naukowe są wyrazem naszej wdzięczności, którym towarzyszą słowa naszego uznania.

Złoty Krzyż Zasługi otrzymała prof. dr hab. inż. Elżbieta Malinowska z Wydziału Chemicznego PW i Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, a Srebrne Krzyże Zasługi: dr hab. inż. arch. Krzysztof Koszewski – Dziekan Wydziału Architektury PW, dr hab. inż. Ryszard Maroński, prof. uczelni z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW oraz dr inż. Wojciech Orciuch – Prodziekan ds. Rozwoju Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Odznaczenia, nadawane za zasługi dla Państwa lub obywateli, wręczył wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz.

Zdjęcie prof. Elżbiety Malinowskiej odbierającej Złoty Krzyż Zasługi

Prof. Elżbieta Malinowska otrzymała Złoty Krzyż Zasługi

W gronie wyróżnionych znaleźli się także członkowie wspólnoty akademickiej PW, którzy odebrali Medale za Długoletnią Służbę: 18 Złotych, 14 Srebrnych oraz 10 Brązowych. Honorowane są nimi osoby, które wzorowo, wyjątkowo sumienne wykonują obowiązki wynikające z pracy zawodowej w służbie Państwa. 

Nagrody

Podczas wydarzenia wręczono także nagrody w XXVI Konkursie o Nagrodę Siemensa dla naukowców i zespołów badawczych, XI Konkursie o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie Automatyki i Robotyki oraz V Konkursie o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie Elektrotechniki. Wyniki konkursów zostały ogłoszone w październiku.

– Ponieważ Siemens przez te 26 lat się zmienił, zmienił się nasz kształt, zmieniły się też potrzeby, będziemy chcieli zaproponować od przyszłego roku nieco przedefiniowaną formułę konkursu, aby laureaci mogli jeszcze skuteczniej nawiązywać współpracę w zakresie wdrażania swoich projektów w rzeczywiste rozwiązania przemysłowe – zapowiedział Mariusz Konradciuk, szef działu Smart Infrastructure w Siemens Polska. – W tym roku serdecznie gratuluję wszystkim zwycięzcom, laureatom i życzę sukcesów w dalszej drodze zawodowej.

W imieniu laureatów głos zabrał prof. Andrzej Czyżewski z Politechniki Gdańskiej, który wraz z zespołem otrzymał w konkursie nagrodę badawczą.

– Uniwersytety techniczne różnią się czymś istotnym od tradycyjnych – podkreślał. – Politechniki spełniają wszystkie wymagania stawiane uniwersytetom, ale przyciągają do siebie ludzi, którzy mają chęć tworzenia, nie tylko dla społeczeństwa, ale i dla przemysłu, swojego wkładu w produkcję. Docenienie nas w tej dziedzinie jest spełnieniem naszych aspiracji, marzeń i oczekiwań.

Zdjęcie prof. Andrzeja Czyżewskiego odbierającego nagrodę

Prof. Andrzej Czyżewski wraz z zespołem otrzymał w konkursie nagrodę badawczą

Podczas uroczystego posiedzenia Senatu wręczono także Nagrodę Naukową Politechniki Warszawskiej im. Mieczysława Wolfkego za wybitne publikacje naukowe. Otrzymali ją członkowie zespołu z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej: dr Artur Małolepszy, dr inż. Marta Mazurkiewicz-Pawlicka oraz dr hab. Leszek Stobiński.