Opublikowano: 17.12.2021 15:04

Porozumienie o współpracy z Centralnym Portem Komunikacyjnym

Wspólne działania dydaktyczne i badawcze, realizacja doktoratów wdrożeniowych, praktyki studenckie, tworzenie i realizacja wspólnych projektów - to cele porozumienia pomiędzy Politechniką Warszawską a Centralnym Portem Komunikacyjnym.

Zdjęcie z podpisania porozumienia, przy stole siedzą (od lewej) Katarzyna Gostańska, Mikołaj Wild, prof. Krzysztof Zaremba i prof. Adam Woźniak

Współpraca będzie dotyczyć dyscyplin naukowych i kierunków kształcenia prowadzonych przez naszą Uczelnię

Podpisane 16 grudnia 2021 roku porozumienie określa ogólne zasady współpracy PW i CPK Sp. z o.o., której celem jest przede wszystkim wykorzystanie wiedzy i doświadczenia członków społeczności akademickiej w jednym z największych obecnie projektów inwestycyjnych w Polsce. Ze strony Uczelni w spotkaniu, w trakcie którego podpisane zostały dokumenty potwierdzające nawiązanie współpracy, uczestniczyli prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, Rektor Politechniki Warszawskiej oraz prof. dr hab. inż. Adam Woźniak, Prorektor ds. Rozwoju PW. Centralny Port Komunikacyjny reprezentowali Mikołaj Wild, Prezes Spółki oraz Katarzyna Gostańska, Ekspert ds. Interesariuszy sektora Nauki i Edukacji z Biura Relacji z Otoczeniem Inwestycji.

Tworzenie i realizacja wspólnych projektów i przedsięwzięć nastąpi w obszarze dyscyplin naukowych i kierunków kształcenia prowadzonych przez Politechnikę Warszawską. Zadania podejmowane w ramach współpracy biznesowo-naukowej wspierać będą prace projektowe i wykonawcze związane z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz inwestycji towarzyszących, takich jak np. system połączeń kolejowych dużych prędkości. Jednocześnie, zarówno dzięki możliwości uczestnictwa studentów oraz pracowników naukowych w zespołach projektujących i realizujących zadania inwestycyjne, jak i stworzeniu przestrzeni dla prowadzenia doktoratów wdrożeniowych, Politechnika Warszawska uzyska możliwość rozwoju swojego potencjału dydaktycznego i badawczego.