Opublikowano: 22.04.2021 15:10

PW po raz pierwszy w Times Higher Education Impact Ranking

Politechnika Warszawska aktywnie włącza się w działania wpisujące się w Społeczną Odpowiedzialność Uczelni. W tym roku pierwszy raz wzięliśmy udział w rankingu pozwalającym porównać naszą aktywność w tym obszarze z innymi uczelniami.

Zdjęcie Gmachu Głównego PW

Uzyskaliśmy dobry wynik w realizacji celu zrównoważonego rozwoju numer 4 – Jakość kształcenia. Zostaliśmy sklasyfikowani w grupie 601-800 na świecie, zajmując jednocześnie ex aequo drugie miejsce w tym obszarze spośród polskich uczelni.

W pozostałych obszarach Politechnika Warszawska została sklasyfikowana następująco:

  • cel numer 1 – Przeciwdziałanie ubóstwu (No poverty) - miejsce w grupie 401+,
  • cel numer 5 – Równość płci (Gender equality) - miejsce w grupie 601+,
  • cel numer 8 – Godna praca i wzrost gospodarczy (Decent work and economic growth) - miejsce w grupie 601+,
  • cel numer 17 – Współpraca w realizacji celów (Partnerships for the goals) - miejsce w grupie 1000+.

THE Impact Ranking to jedyny międzynarodowy ranking uczelni oparty o Cele Zrównoważonego Rozwoju sformułowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych (Sustainable Development Goals). W tegorocznej edycji udział wzięło 1115 uczelni wyższych, w tym 12 z Polski.

Metodologia zestawień THE Impact Rankings opiera się o zestaw wskaźników w czterech obszarach tematycznych: badania naukowe, zarządzanie, współpraca z otoczeniem oraz nauczanie. Ranking uwzględnia wszystkie 17 celów wskazanych w Rezolucji ONZ z 2015 r., znanych jako Agenda 2030.

Pełne wyniki dostępne są na stronie rankingu.