Opublikowano: 23.06.2022 10:30

Ambasador Turcji z wizytą na PW

J.E. Cengiz Kamil Firat, Ambasador Turcji w Rzeczypospolitej Polskiej odwiedził Politechnikę Warszawską i spotkał się prof. dr. hab. inż. Krzysztofem Zarembą, Rektorem PW.

Zdjęcie Gmachu Głównego PW

Ambasador odwiedził Politechnikę 21 czerwca 2022 roku

Głównymi tematami rozmowy były wymiana studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych oraz możliwości rozszerzenia współpracy o nowe obszary.

Studenci z Turcji stanowią 8% studentów zagranicznych Politechniki Warszawskiej na studiach regularnych. Studiują również na naszej Uczelni w ramach programu Erasmus+.

Ambasador omówił system szkolnictwa wyższego w Turcji i przedstawił najważniejsze tureckie uczelnie techniczne.

W spotkaniu wziął udział również Grzegorz Robak, Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej PW.