Przejdź do treści

Sukcesy

Talenty Jutra na PW

Siedem osób z PW znalazło się wśród laureatów programu Talenty Jutra dla młodych badaczy, naukowców i wynalazców, którzy mogą zmienić oblicze polskiej nauki.

Jury konkursu, składające się z naukowców reprezentujących różne dyscypliny oraz różne uczelnie i instytuty badawcze z całej Polski, wyłoniło 23 innowacje o największym potencjale. Ich autorzy otrzymali grant w wysokości 25 000 zł, który pozwoli na kontynuację bądź rozszerzenie badań lub udoskonalenie swojego wynalazku.

Na zdjęciu studenci i doktoranci z PW wybrani jako Talenty Jutra

Kto

Bartosz Dąbrowski, mgr inż. Natalia Izdebska, Maciej Lato, Bartłomiej Łuszczuk , mgr inż. Magdalena Miętus, Julia Wilk, Paulina Zielonka

Rok

Podobne tematy: