Przejdź do treści

Sukcesy

Stypendia Ministra Nauki dla naukowców z PW

Czworo badaczy z Politechniki Warszawskiej otrzymało stypendium Ministra Nauki dla wybitnych młodych naukowców.

228 laureatów wybrano ze 1708 zgłoszeń. Wnioski były oceniane przez zespół doradczy metodą punktową – w ramach poszczególnych dyscyplin nauki i sztuki. Pod uwagę brano znaczące osiągnięcia w działalności naukowej, takie jak publikacje, patenty, kierowanie projektem badawczym, staże i stypendia zagraniczne. Laureaci konkursu będą przez 3 lata otrzymywali stypendia w wysokości 5 390 zł miesięcznie.

Na zdjęciu komputer i mikroskop

Kto

Dr inż. Karol Abratkiewicz, dr inż. Marta Jarczewska, dr inż. Marta Lipińska, dr inż. Małgorzata Wolska-Pietkiewicz

Rok

Podobne tematy: