Przejdź do treści

Sukcesy

Perły Nauki dla osób z PW

Celem konkursu „Perły nauki” jest wsparcie wybitnie uzdolnionych absolwentów studiów pierwszego stopnia lub studentów po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich. 

Wśród laureatów pierwszej edycji konkursu są Juliusz Bojarczuk – student telekomunikacji na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, Piotr Araszkiewicz – absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, obecnie nasz doktorant oraz Hubert Baniecki, który ukończył Data Science na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych PW.

Na zdjęciu Piotr Araszkiewicz, Juliusz Bojarczuk i Hubert Baniecki

Kto

Juliusz Bojarczuk, Piotr Araszkiewicz i Hubert Baniecki

Rok

Podobne tematy: