Przejdź do treści

Sukcesy

Nagroda Ministra Rozwoju i Technologii

Rozprawa doktorska dr inż. Magdaleny Pilarskiej-Mazurek z Wydziału Geodezji i Kartografii została wyróżniona Nagrodą Ministra Rozwoju i Technologii na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji. 

Dr inż. Magdalena Pilarska-Mazurek została wyróżniona za rozprawę pt. „Opracowanie metodyki korekcji intensywności sygnału z lotniczego skanowania laserowego w celu poprawy rozpoznawania pokrycia terenu”, której promotorem był prof. Zdzisław Kurczyński.

Na zdjęciu dr inż. Magdalena Pilarska-Mazurek odbierająca nagrodę

Kto

dr inż. Magdalena Pilarska-Mazurek 

Rok

Podobne tematy: