Przejdź do treści

Opublikowano: 30.01.2024 16:09

Znamy listy rankingowe kandydatów na doktorat na PW

Letni semestr, od którego przyjęte osoby zaczną naukę, rozpoczyna się 19 lutego.

Za nami kolejny etap rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej na semestr letni roku akademickiego 2023/2024 – ogłoszenie list rankingowych. Jesteś na liście? Masz teraz kilka dni na złożenie wymaganych dokumentów. 

Listy (z podziałem na dyscypliny) zostały opublikowane na stronie Szkoły Doktorskiej w zakładce Kandydaci -> Rekrutacja 2024L. Przypominamy, że listy rankingowe nie są listami osób przyjętych. 

Kandydaci znajdujący się na listach rankingowych dla danej dyscypliny, mający w systemie IRK status „zakwalifikowany”, zobowiązani są do złożenia dokumentów. 

Do systemu IRK należy wgrać:

  • skan dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie do Szkoły (dyplom) lub oświadczenia o dostarczeniu takiego dokumentu (jeżeli wspomniane dokumenty nie zostały jeszcze wgrane do systemu)
  • oświadczenie o wyborze szkoły doktorskiej/dyscypliny naukowej 

 

Oświadczenia można pobrać z sekcji Zgłoszenia rekrutacyjne -> Dokumenty i dalsze kroki. Należy pobrać dokumenty, wydrukować, podpisać, uzupełnić datę i wgrać do systemu do 4 lutego 2024 roku. Jest to warunek konieczny, żeby znaleźć się na liście przyjętych. Zostanie ona opublikowana 7 lutego. 

Oryginały wszystkich dokumentów rekrutacyjnych należy dostarczyć do Działu Obsługi Doktorantów w późniejszym terminie. Dokładne godziny zostaną podane osobom przyjętym do Szkoły Doktorskiej PW.

Letni semestr, od którego przyjęte osoby zaczną naukę, rozpoczyna się 19 lutego. 

Podobne tematy: