Przejdź do treści

Opublikowano: 15.11.2023 22:05

Tak świętowaliśmy Dzień Uczelni 2023

Uroczyste posiedzenie Senatu z okazji Dnia PW

Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość przeplatały się podczas tegorocznych obchodów Dnia PW. Dziękujemy za towarzyszenie nam podczas tego święta, za gratulacje i życzenia. 

Co roku 15 listopada – na pamiątkę inauguracji pierwszego roku akademickiego na Politechnice Warszawskiej jako polskiej uczelni – spotykamy się, wspominamy i planujemy. Tak było i tym razem.

Wspomnienia i nagrody

Obchody rozpoczęły się od uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki. Rektor PW prof. Krzysztof Zaremba przypomniał początki naszej Uczelni, kluczowe daty i wydarzenia takie jak otwarcie Szkoły Przygotowawczej do studiów technicznych oraz powołanie Instytutu Politechnicznego im. cara Mikołaja II. Podkreślał także, jak szybko wybudowano pierwsze uczelniane gmachy.                                                                                            

– 15 listopada 1915 roku zabrzmiał głos ówczesnego Rektora prof. Zygmunta Straszewicza, który wypowiedział pierwsze słowa w języku polskim i następnie zaczęto wykłady w tym języku – mówił prof. Zaremba. – My to nazywamy odnowieniem tradycji Politechniki Warszawskiej i świętujemy je między innymi poprzez organizację Dnia PW.

– Politechnika Warszawska to ludzie i przede wszystkim ludzie – zaznaczał Rektor PW. – To święto całej naszej społeczności.

– Ludzi, którzy są bardzo zaangażowani w to, co się na Uczelni dzieje, którzy traktują Politechnikę Warszawską nie tylko jako miejsce pracy, ale jako wyzwanie, element swoje misji, jako drugi dom, jest bardzo wielu – dodawał prof. Zaremba. – Dzisiaj będziemy w stanie nagrodzić tylko garstkę naszej ogromnej społeczności, natomiast chciałbym złożyć podziękowania i wyrazy szacunku wszystkim, którzy przyczyniają się do kształtowania dobrego imienia Politechniki Warszawskiej.

Uroczyste posiedzenie Senatu z okazji Dnia PW to zawsze idealna okazja do wręczenia nagród i wyróżnień. W tym roku kilkudziesięciu pracowników PW odebrało z rąk Rektora Medale Komisji Edukacji Narodowej. Wręczone zostały także odznaki „Zasłużony dla PW” oraz dyplomy Professor Emeritus Politechniki Warszawskiej.

Ogłoszono i uhonorowano również laureata Medalu Młodego Uczonego. Został nim dr Mateusz Łełyk – doktor filozofii i magister matematyki z Uniwersytetu Warszawskiego. Nagrodzono go za pogłębianie rozumienia pojęcia prawdy i zastosowanie tego pojęcia w podstawach matematyki. To pierwszy w historii tego wyróżnia laureat spoza nauk empirycznych.

Kampus w centrum uwagi

Podczas seminarium jaki.KAMPUS.PW zainaugurowaliśmy prace nad strategią rozwoju kampusu Politechniki Warszawskiej. W panelu aspiracje Rektor PW prof. Krzysztof Zaremba, prof. Karolina Tulkowska-Słyk, architektka Dominika Grabowska-Ropek i architekt Michał Sikorski rozmawiali o tym, jakie pomysły można by wdrożyć na naszym kampusie. Z kolei o realizacji tych wizji dyskutowali uczestnicy panelu działania: Kanclerz PW dr Jolanta Ewartowska, prof. Krystyna Solarek, prof. Robert Olszewski, Przewodnicząca Rady Kół Naukowych Julia Dasiewicz.

Seminarium towarzyszyła wystawa. Trzyczęściowa ekspozycja opowiada o momentach przełomowych w rozwoju, przedstawia sytuację obecną oraz zachęca do dyskusji o możliwościach przekształceń przestrzennych kampusu Politechniki Warszawskiej.

Z okazji Dnia PW otworzyliśmy nasze wnętrza. Spacerowaliśmy po Dużej Auli w Gmachu Głównym i Auli w Gmachu Fizyki. Odwiedziliśmy Audytorium Zawadzkiego w Gmachu Chemii i budynek Nowej Kreślarni, znany z wyjątkowej klatki schodowej. Pretekstem do wycieczki była publikacja „ŚRÓD PD. Ilustrowany atlas architektury Śródmieścia Południowego”, w której znalazły się m.in. obiekty Politechniki Warszawskiej.

Pamięć o zasłużonych

Z okazji Dnia Uczelni delegacja PW złożyła kwiaty pod pamiątkowymi tablicami w Gmachu Głównym. W ten sposób pokazaliśmy naszą wdzięczność wobec politechnicznych bohaterów walk o niepodległość Polski. Ich pamięć uczciliśmy także apelem poległych. 

15 listopada zamknęliśmy spotkaniem z wybitnymi absolwentami PW. Podczas Gali Złotej Księgi uhonorowaliśmy cztery kolejne osoby, które skończyły studia na Politechnice i mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami zawodowymi. Dyplomy i statuetki otrzymali mgr inż. Stefan Bekir Assanowicz, dr inż. Andrzej Bobiński, prof. Zbigniew Brzózka i prof. Andrzej Targowski.

Na bis

16 listopada na wielki finał obchodów Dnia PW wystąpiła Orkiestra Rozrywkowa PW The Engineers Band z gościem specjalnym – Dorotą Miśkiewicz. Muzycy, po batutą Dariusza Łapińskiego i Arkadiusza Górki, dali prawdziwy popis sztuki wokalnej i instrumentalnej. Był to już 127. koncert z cyklu Wielka Muzyka w Małej Auli.

Podobne tematy: