Przejdź do treści

Opublikowano: 10.01.2023 08:41

Rekrutacja na studia II stopnia

Rejestracja na studia II stopnia trwa do 3 lub do 10 lutego

Jesteś już studentem lub absolwentem PW i planujesz kontynuować tu naukę? Po studiach I stopnia chcesz zmienić uczelnię i myślisz o Politechnice Warszawskiej? Dla obu grup mamy dobre wiadomości – właśnie trwają u nas zapisy na studia II stopnia.

Rejestracja odbywa się internetowo przez system irk.pw.edu.pl. Do wyboru są kierunki stacjonarne i niestacjonarne (w trybie zjazdowym i trybie na odległość – przez Internet), po polsku i po angielsku, prowadzone w Warszawie i Filii PW w Płocku.

Kandydaci, którzy pozytywnie przejdą wszystkie etapy rekrutacji, już 20 lutego 2023 roku zaczną studia II stopnia na Politechnice Warszawskiej i dołączą do naszej politechnicznej rodziny ludzi, którzy są #zawszeciekawi.

Studiuj stacjonarnie

W ofercie studiów stacjonarnych (tzw. dziennych) mamy 50 kierunków z różnych obszarów nauk technicznych. Coś dla siebie znajdą zarówno ci, którzy chcą się kształcić w języku polskim, jak i ci, którzy planują naukę po angielsku.

Chętni mają czas do 3 lutego, żeby się zapisać, uregulować opłatę rekrutacyjną i dostarczyć wymagane dokumenty. Miejsce ich przekazania wskazują Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne.

Do 13 lutego powinniśmy poznać wyniki rekrutacji.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę irk.pw.edu.pl do części poświęconej studiom stacjonarnym II stopnia, na stronę Biura ds. Przyjęć na Studia oraz na strony wydziałowe.

Studiuj niestacjonarnie

Na tych, którzy chcą studiować niestacjonarnie (zaocznie), czeka 5 kierunków: 3 w trybie zjazdowym i 2 w trybie na odległość (przez Internet).

Zapisy na te studia są prowadzone do 3 lutego (do 10 lutego w Płocku), a szczegółowe informacje o terminach i miejscu składania dokumentów można znaleźć na stronie irk.pw.edu.pl w opisie studiów niestacjonarnych II stopnia oraz na stronach Biura ds. Przyjęć na Studia i Ośrodka Kształcenia na Odległość.

Podobne tematy: