Przejdź do treści

Opublikowano: 21.12.2023 10:08

Rekrutacja na doktorat na PW

Rekrutacja jest prowadzona w 9 dyscyplinach

Do 7 stycznia 2024 roku trwa rejestracja do Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej. Przyjęte osoby zaczną kształcenie od letniego semestru roku akademickiego 2023/2024 (czyli w lutym). 

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej PW odbywa się w formie konkursu, w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych. Kandydatem do Szkoły Doktorskiej może zostać osoba która:

 • ma tytuł magistra, magistra inżyniera lub równorzędny, uzyskany w Polsce lub innym kraju,   
 • uzyskała na dyplomie ukończenia studiów ocenę co najmniej dobrą,
 • nie jest doktorantem w innej szkole doktorskiej.

Rekrutacja krok po kroku

 1. Skontaktuj się z wybranym przez siebie potencjalnym promotorem w celu uzyskania jego zgody i określenia wstępnej tematyki pracy doktorskiej. W znalezieniu potencjalnego promotora pomocna będzie wyszukiwarka promotorów i zagadnień badawczych. Znajdziesz tu wykaz promotorów, sprawdzisz limity miejsc do konkretnych osób, a także zapoznasz się z obszarem badawczych zainteresowań potencjalnych promotorów.

   

 2. Zarejestruj się w systemie IRK. Złóż tam wymagane dokumenty.

   

 3. Między 18 a 24 stycznia 2024 roku odbędą się rozmowy kwalifikacyjne. 

   

 4. Na 30 stycznia zaplanowano publikację listy rankingowej (uwaga, to nie jest lista przyjętych). 

   

 5. Jeśli jesteś na liście rankingowej masz kilka dni (od 31 stycznia do 4 lutego) na złożenie w systemie IRK dokumentów uzupełniających: dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie do Szkoły (dyplom), a w przypadku jego braku zaświadczenia o zdaniu egzaminu dyplomowego wystawione przez Wydział/Instytut (jeżeli wymienione dokumenty nie zostały jeszcze wgrane do systemu) oraz oświadczenia o wyborze szkoły doktorskiej/dyscypliny naukowej. 

  Pamiętaj, że warunkiem przyjęcia do Szkoły Doktorskiej jest dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów, uzyskanie co najmniej 60% punktów w postępowaniu konkursowym oraz znalezienie się w granicach limitu przyjęć wyznaczonego dla danej dyscypliny naukowej. 

  Na semestr letni rekrutację prowadzimy w 9 dyscyplinach:

  • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne, 
  • informatyka techniczna i telekomunikacja,
  • inżynieria biomedyczna,
  • inżynieria chemiczna,
  • inżynieria materiałowa,
  • inżynieria mechaniczna,
  • matematyka,
  • nauki chemiczne,
  • nauki o zarządzaniu i jakości. 
    
 6. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, listy przyjętych zostaną opublikowane 7 lutego. Po ogłoszeniu listy osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej Dział Obsługi Doktorantów poinformuje osoby znajdujące się na liście o kolejnych krokach, w tym o terminach składania oryginałów dokumentów rekrutacyjnych.

 

Letni semestr zaczyna się 19 lutego. 

Podobne tematy: