Przejdź do treści

Opublikowano: 13.09.2023 18:27

Kandydaci do Szkoły Doktorskiej PW, sprawdźcie listy rankingowe

Osoby przyjęte zaczną realizację doktoratu już w październiku

Są już dostępne listy rankingowe do Szkoły Doktorskiej na semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024. Widzisz tam swoje nazwisko? Gratulujemy i przypominamy, że do 20 września 2023 roku masz czas na przekazanie wymaganych dokumentów.

Listy rankingowe zostały opublikowane na stronie Szkoły Doktorskiej PW w zakładce Kandydaci -> Rekrutacja. Są one podzielone na dyscypliny.

Dokumenty uzupełniające należy wgrać do systemu IRK. Trzeba złożyć:

  • dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie do Szkoły (dyplom), a w przypadku jego braku zaświadczenia o zdaniu egzaminu dyplomowego wystawione przez Wydział/Instytut (jeżeli wymienione dokumenty nie zostały jeszcze wgrane do systemu),
  • oświadczenie o wyborze szkoły doktorskiej/dyscypliny naukowej (oświadczenie można pobrać z sekcji Zgłoszenia rekrutacyjne -> Dokumenty i dalsze kroki, pobrany dokument należy wydrukować, podpisać, uzupełnić datę i wgrać do systemu IRK).

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji do Szkoły Doktorskiej, dokumenty należy wgrać od 14 do 20 września. To warunek konieczny, żeby zostać przyjętym do Szkoły Doktorskiej. Listy przyjętych zostaną opublikowane 25 września.

Oryginały wszystkich dokumentów rekrutacyjnych należy dostarczyć do Działu Obsługi Doktorantów w późniejszym terminie. Dokładne godziny podane zostaną tylko kandydatom przyjętym do Szkoły Doktorskiej PW.

Podobne tematy: