Przejdź do treści

Opublikowano: 11.04.2024 13:23

Grant ERC dla naukowca z Politechniki Warszawskiej

Prof. Thomas Skotnicki będzie realizował swój grant w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT PW

Prof. dr hab. inż. Thomas Skotnicki otrzymał prestiżowy grant ERC Advanced. W tej edycji tylko trzech naukowców z Polski otrzymało to wyróżnienie.

Grant dla prof. T. Skotnickiego jest pierwszym ERC Advanced Grant dla naukowca z Politechniki Warszawskiej. Od 2008, kiedy przyznano granty pierwszy raz, wyróżnienie otrzymało łącznie tylko 9 polskich naukowców.

Projekt prof. Skotnickiego zatytułowany „SelF-powerIng electroNics – the Key to Sustainable future” będzie realizowany w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej. Zanim wniosek został złożony w konkursie ERC, projekt otrzymał grant wewnętrzny dla pracowników Politechniki Warszawskiej finansowany ze środków projektu ,,Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. 

Zwycięski projekt prof. Skotnickiego polega na realizacji konwertera zamieniającego naturalne pływy ciśnienia atmosferycznego i temperatury na energię elektryczną. Pierwszy raz pozyskano energię z ciśnienia i temperatury już w XVI wieku do zasilania zegara, ale była to tylko energia mechaniczna. Celem projektu SFINKS jest stworzenie urządzenia przetwarzającego pływy atmosfery na energię elektryczną i zmniejszenie go o wiele rzędów wielkości, do rozmiaru nanokapsułki.

– Myślę, że ideę grantu SFINKS i ogólnie grantów ERC dobrze oddaje następujące motto: Kiedy ludzkość poszukiwała szybszych metod komunikacji, włoski inżynier Guglielmo Marconi nie skupił się na hodowli szybszych gołębi pocztowych, lecz wymyślił podwaliny komunikacji radiowej – powiedział prof. Skotnicki. 

W dobie szybko rozwijającej się mikroelektroniki i nanoelektroniki miniaturowe źródła zasilania nabierają ogromnego znaczenia, również ze względu na ich potencjał eliminacji baterii stanowiących poważne źródło zanieczyszczenia planety. 

Na zdjęciu cztery osoby w laboratorium
Zespół, który będzie realizował grant. Stoją od lewej: prof. Thomas Skotnicki, Maciej Haras. Siedzą od lewej: Anne-Claire Burchiellaro, Naveed Ahmed

Profesor Skotnicki od ponad 30 lat specjalizuje się w opracowywaniu rozwiązań w obszarze półprzewodników. W latach 1985–1999 pracował w laboratoriach badawczych France Telecom, a następnie pracował dla STMicroelectronics. Profesor opracował technologię FDSOI UTBB, która dziś jest wykorzystywana przez globalne firmy elektroniczne. Jest to najbardziej energooszczędna technologia CMOS. Następnym wielkim wyzwaniem prof. Skotnickiego jest opracowanie źródeł energii, które pozwolą na samozasilanie technologii UTBB. W ten sposób prof. Skotnicki pragnie zrealizować marzenie o samozasilającej się, bezbateryjnej elektronice. 

Prof. Skotnicki jest autorem prawie 500 artykułów naukowych z dziedziny technologii CMOS oraz pozyskiwania energii z otoczenia (energy harvesting), kilku rozdziałów książek oraz 80 patentów. Był również współbeneficjentem grantu CENTERA (Centrum Badań i Zastosowań Terahercowych) oraz współtworzył Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej.

Grant ERC jest jednym z najbardziej prestiżowych w Unii Europejskiej. Zapewnia naukowcom możliwość realizacji ambitnych, osobliwych i wyróżniających się projektów, które mogą doprowadzić do przełomowych odkryć naukowych. W tej edycji konkursu Advanced Grant ERC przyznano 255 naukowcom, a łączna wartość to prawie 652 mln euro. 

Podobne tematy: