Opublikowano: 10.01.2022 14:24

Zapisz się na studia II stopnia

Chcesz kontynuować naukę na PW albo myślisz o dołączeniu do grona naszych studentów? To dobrze się składa! Właśnie trwa rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia. W ofercie mamy kilkadziesiąt kierunków w języku polskim i angielskim, w Warszawie i Płocku. Znajdź coś dla siebie!

Zdjęcie trzech studentów PW stojących przed Gmachem Głównym

Studia II stopnia na PW trwają trzy lub cztery semestry

Nabór prowadzimy na studia rozpoczynające się od semestru letniego, czyli w lutym 2022 roku. Rejestracja odbywa się przez system zapisy.pw.edu.pl.

Studia stacjonarne

Przygotowaliśmy 43 kierunki prowadzone w Warszawie (30 w języku polskim i 13 w angielskim) oraz 2 prowadzone w Filii PW w Płocku.

Czas na zapisy i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej upływa tu 4 lutego 2022 roku. Terminy i miejsca dostarczania wymaganych dokumentów ustalają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 18 lutego.

Szczegółowe informacje, w tym oferta, terminarz i zasady rekrutacji znajdują się w zakładce dotyczącej studiów stacjonarnych II stopnia.

Studia niestacjonarne

W naszej ofercie mamy 3 kierunki prowadzone w Warszawie (1 w trybie standardowym i 2 w trybie na odległość) oraz 2 kierunki prowadzone w Płocku.

Rejestracja na kierunki warszawskie trwa do 4 lutego, a na płockie – do 11 lutego.

Więcej informacji o ofercie oraz terminarz i zasady rekrutacji znajdują się w zakładce poświęconej studiom niestacjonarnym II stopnia.  

Rekrutacja dla cudzoziemców

Kandydaci, którzy nie mają obywatelstwa polskiego (posiadacze Karty Polaka, karty stałego pobytu, państwowego certyfikatu językowego na poziomie C1 oraz stypendyści NAWA), a chcą studiować w języku polskim, rejestrują się przez specjalny system. Rejestracja i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej trwa tu do 10 lutego, wyniki zostaną ogłoszone do 18 lutego, a składanie dokumentów zaplanowano w terminie 21 lutego – 5 marca.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z Centrum Współpracy Międzynarodowej.