Opublikowano: 04.02.2021 09:04

Rekrutacja na studia niestacjonarne I stopnia oraz studia II stopnia

Rekrutacja na niektóre kierunki studiów została przedłużona.

Zdjęcie studentów Politechniki Warszawskiej

Zapisy na niektóre kierunki wciąż trwają

Rekrutacja dotyczy następujących studiów:

 

Kandydaci zainteresowani podjęciem studiów powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy w okresie trwania zapisów.

 

Studia stacjonarne II stopnia
Kierunek Wydział Termin
Aerospace Engineering Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 03.02.2021
Automatyka i robotyka Elektroniki i Technik Informacyjnych 03.02.2021
Automatyka i robotyka stosowana Elektryczny 10.02.2021
Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa Mechatroniki 03.02.2021
Biogospodarka Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 20.02.2021
Biotechnologia Chemiczny 03.02.2021
Biotechnology Chemiczny 03.02.2021
Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego Inżynierii Lądowej 03.02.2021
Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego Transportu 03.02.2021
Computer Science Elektroniki i Technik Informacyjnych 03.02.2021
Computer Science and Information Systems Matematyki i Nauk Informacyjnych 03.02.2021
Data Science Matematyki i Nauk Informacyjnych 03.02.2021
Elektromobilność Elektryczny 15.02.2021
Elektronika Elektroniki i Technik Informacyjnych 03.02.2021
Elektrotechnika Elektryczny 10.02.2021
Energetyka Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 03.02.2021
Environmental Engineering Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 03.02.2021
Fizyka techniczna Fizyki 03.02.2021
Geodezja i kartografia Geodezji i Kartografii 10.02.2021
Gospodarka przestrzenna Geodezji i Kartografii 10.02.2021
Informatyka Elektroniki i Technik Informacyjnych 03.02.2021
Informatyka i systemy informacyjne Matematyki i Nauk Informacyjnych 03.02.2021
Informatyka stosowana Elektryczny 10.02.2021
Inżynieria biomedyczna Elektroniki i Technik Informacyjnych 03.02.2021
Inżynieria biomedyczna Mechatroniki 03.02.2021
Inżynieria chemiczna i procesowa Inżynierii Chemicznej i Procesowej 15.02.2021
Inżynieria materiałowa Inżynierii Materiałowej 15.02.2021
Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych Samochodów i Maszyn Roboczych 20.02.2021
Inżynieria zarządzania Zarządzania 10.02.2021
Lotnictwo i kosmonautyka Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 03.02.2021
Materials Science and Engineering Inżynierii Materiałowej 15.02.2021
Mechanika i budowa maszyn Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) 10.02.2021
Mechanika i projektowanie maszyn Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 03.02.2021
Mechanika pojazdów i maszyn roboczych Samochodów i Maszyn Roboczych 20.02.2021
Mechatronics Mechatroniki 03.02.2021
Mechatronika Mechatroniki 03.02.2021
Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych Samochodów i Maszyn Roboczych 20.02.2021
New Generation Power Engineering and Energy Markets Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 03.02.2021
Photonics Fizyki 03.02.2021
Power Engineering Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 03.02.2021
Robotyka i automatyka Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 03.02.2021
Technologia chemiczna Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) 10.02.2021
Technologia chemiczna Chemiczny 03.02.2021
Telecommunications Elektroniki i Technik Informacyjnych 03.02.2021
Telekomunikacja Elektroniki i Technik Informacyjnych 03.02.2021
Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej  Zarządzania 03.02.2021
Studia niestacjonarne II stopnia
Kierunek Wydział Termin
Informatyka Elektroniki i Technik Informacyjnych 03.02.2021
Informatyka stosowana Elektryczny 03.02.2021
Inżynieria zarządzania Zarządzania 10.02.2021
Mechanika i budowa maszyn Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) 10.02.2021
Mechanika i projektowanie maszyn Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 03.02.2021
Technologia chemiczna Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) 10.02.2021
Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej Zarządzania 03.02.2021

Studia rozpoczną się od semestru letniego – w lutym 2021 r.

Osoby, które nie posiadają polskiego obywatelstwa, proszone są o kontakt w sprawie rekrutacji z Centrum Współpracy Międzynarodowej PW.