Opublikowano: 18.11.2021 13:49

Politechnika Warszawska jedną z najpopularniejszych uczelni wśród kandydatów na studia

Największa ogólna liczba zgłoszeń spośród uczelni technicznych (43 545) i drugie miejsce na liście najchętniej wybieranych uczelni w przeliczeniu na jedno miejsce (7,7) – to wyniki PW w ministerialnym podsumowaniu rekrutacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie na trwający rok akademicki.

Zdjęcie studentów stojących na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych

W naszej ofercie mamy kilkadziesiąt kierunków studiów I stopnia

Dużym zainteresowaniem kandydatów cieszyły się prowadzone na naszej uczelni kierunki studiów. Znalazły się one zarówno na liście najpopularniejszych pod względem ogólnej liczby kandydatów, jak i liczby kandydatów w przeliczeniu na jedno miejsce.

Szczegółowe podsumowanie rekrutacji jest dostępne na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki