Opublikowano: 11.09.2020 14:56

PW wśród laureatów IV edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”

Swoje rozprawy doktorskie w ramach programu będzie realizować 67 kolejnych młodych naukowców.

fot. KFF "Focus"

Politechnika Warszawska uzyskała finansowanie dla 55 miejsce w ramach modułu I i 12 w ramach modułu II – sztuczna inteligencja.

Osoby, których aplikacje zostały zaakceptowane, zostały już poinformowane. Teraz kandydaci muszą przejść rekrutację do wybranej Szkoły Doktorskiej oraz złożyć wymagane dokumenty.

Zapisy trwają do 14 września 2020 roku do godz. 23.59 i odbywają się w systemie IRK

Wszystkie szczegóły znajdują się w zakładce Rekrutacja -> Szkoły Doktorskie -> Doktorat wdrożeniowy

„Doktorat wdrożeniowy” to program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jego celem jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a środowiskiem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach kształcenia w Szkołach Doktorskich oraz wprowadzenie możliwości kształcenia uczestnika Szkoły Doktorskiej we współpracy z zatrudniającym go przedsiębiorcą (lub innym podmiotem).

W ramach wszystkich edycji tego programu swoje prace doktorskie przygotowuje na PW już ok. 150 młodych naukowców.