Opublikowano: 06.06.2022 08:08

Ostatnie chwile rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia!

Dołącz do grona naszych studentów! Czekamy na ludzi, którzy są #zawszeciekawi i chcą rozwijać swoje pasje.

Zdjęcie trojga studentów siedzących przy stoliku w Bibliotece Głównej i pochylonych nad książką

Zapisy trwają od 6 czerwca do 6 lipca (studia w Warszawie) i od 6 czerwca do 13 lipca (studia w Płocku)

Budują roboty i bolidy, wysyłają w kosmos satelity, tworzą aplikacje, projektują urządzenia, instalacje i procesy, ale także organizują wydarzenia, wyjazdy i konkursy, śpiewają, tańczą i grają na instrumentach, występują na scenie i w zawodach sportowych – studenci mają na Politechnice Warszawskiej mnóstwo możliwości. Żeby z nich skorzystać, wystarczy trochę starań i dopełnienia formalności.

Terminy

Pierwszym rekrutacyjnym krokiem jest internetowa rejestracja na portalu zapisy.pw.edu.pl. Trwa ona od 6 czerwca do 6 lipca (studia w Warszawie) i od 6 czerwca do 13 lipca (studia w Płocku).

To czas na rejestrację, a także na wnoszenie opłaty, wprowadzanie korekt na Indywidualnym Koncie Rekrutacyjnym (IKR), wpisywanie wyników z matur i dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, elektroniczne przesyłanie zaświadczeń, certyfikatów, dyplomów i innych dokumentów potrzebnych w procesie rekrutacji.

Pełny terminarz tegorocznej rekrutacji jest dostępny na tej stronie

Oferta

W tym roku w naszej ofercie mamy kilkadziesiąt kierunków w języku polskim i kilkanaście w języku angielskim. Można wybrać studiowanie w Warszawie albo w naszej Filii w Płocku. Przed podjęciem decyzji warto sprawdzić, czym wyróżnia się dany kierunek i co robią jego absolwenci. Po te informacje zapraszamy na stronę z ofertą studiów.

Dla najlepszych kandydatów (laureatów i finalistów olimpiad) przygotowaliśmy studia id. To nowy program na Politechnice Warszawskiej, dzięki któremu zdolne i ambitne osoby już od początku studiów mogą uczyć i rozwijać się w sposób indywidualny pod okiem najlepszych nauczycieli akademickich – tutorów. O szczegółach tego programu piszemy na stronie badawcza.pw.edu.pl.

Zasady rekrutacji

Żeby zostać przyjętym na studia, trzeba spełnić określone warunki. Wszystkie zasady są dostępne na tej stronie.

Szczególnie ważna i potrzebna będzie wiedza o przeliczaniu punktów kwalifikacyjnych, progach punktowych z ubiegłych lat, uprawnieniach uczestników olimpiad, konkursów i turniejów oraz obcej maturze.

 

Wszystkie informacje i kontakty przydatne w procesie rekrutacji znajdują się na tej stronie.