Opublikowano: 03.03.2023 15:05

Nowy bezpłatny program PW dla szkół średnich

Zapraszamy grupy szkolne z liceów i techników do udziału w projekcie #zawszeciekawi. Będziemy odwiedzać nasze Wydziały, dzielić się wiedzą i pokazywać, jak wykorzystać ją w praktyce. Dla uczniów to okazja, żeby przekonać się, co to znaczy studiować na Politechnice Warszawskiej. Na spotkania obowiązują zapisy.

Grafika programu dla szkół #zawszeciekawi

Na spotkania mogą zapisywać tylko nauczyciele (opiekunowie grup szkolnych)

Czego będę się uczyć na tym kierunku? Czy żeby się na niego dostać, muszę zdawać na maturze konkretny przedmiot? Nie mam z tego rozszerzenia – czy na studiach sobie bez niego poradzę? Jak wyglądają wykłady i co się robi na laboratoriach? To pytania, które zadaje nam młodzież, kiedy się z nią spotykamy i rozmawiamy o studiach. Do wyjaśniania i opowiadania postanowiliśmy dodać jeszcze jeden element – zaproszenie na naszą Uczelnię, żeby uczniowie mogli odpowiedź nie tylko usłyszeć, ale zobaczyć ją na własne oczy i poczuć na własnej skórze.

Nasz program ma zaspokajać ciekawość i inspirować. Grupy będą odwiedzać konkretne Wydziały PW, uczestniczyć w wykładach i zajęciach praktycznych, zdobywać wiedzę i umiejętności, a – co za tym idzie – otrzymywać wsparcie w wyborze kierunku studiów czy przedmiotów maturalnych.

Na spotkania obowiązują zapisy i limit miejsc. Zgłoszenia przyjmujemy tylko od nauczycieli (opiekunów grup szkolnych).

Zapisy zostały zamknięte.

Pierwsza edycja projektu #zawszeciekawi trwa od marca do maja 2023 roku.

Spotkania planowane na marzec:

17 marca, godz. 10.00-12.15 #zawszeciekawi... mechaniki

10.00-10.30 – Poznajcie Politechnikę Warszawską!

10.45-11.15 – Wykład „Niebezpieczne drgania – od rezonansu do drapaczy chmur”

Omówimy niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą powszechnie występujące w technice zjawisko rezonansu. Przedstawimy przede wszystkim obiekty, dla których problem ten jest szczególnie niebezpieczny, w tym dla drapaczy chmur, opis matematyczny zagadnienia, sposoby przeciwdziałania temu zjawisku oraz dokładny opis techniki tłumienia drgań stosowanej w wieżowcach.

11.15-12.15 – Warsztaty (z podziałem na dwie grupy)

Warsztaty komputerowe:

 • samodzielne badanie zjawiska rezonansu metodami analitycznymi,
 • analiza wpływu parametrów układu na wartości amplitudy,
 • sprawdzenie skuteczności masowych absorberów (eliminatorów) drgań.

Warsztaty eksperymentalne:

 • badanie empiryczne prostego modelu drapacza chmur,
 • doświadczenie skutków zjawiska rezonansu,
 • ocena skuteczności masowego absorbera drgań.
brak miejsc Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, ul. Narbutta 84
24 marca, godz. 9.00-12.00 #zawszeciekawi... inżynierii chemicznej

9.00-9.30 – Poznajcie Politechnikę Warszawską!

9.30-10.00 – Wykład „Inżynieria chemiczna dziś i jutro”

10.00-12.00 – Zwiedzanie laboratoriów (z podziałem na trzy grupy i z uwzględnieniem przerwy)

 • Laboratorium Aparatury Procesowej – unikalne w Polsce i na świecie ze względu na bogactwo procesów, skali występujących tutaj aparatów oraz całych instalacji. Można je opisać cytatem Benjamina Franklina: „Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę”.
 • Laboratorium Grafenowe – pozwala na bliższe zapoznanie z nanoskopowymi formami węgla, takimi jak sam grafen, węglowe kropki kwantowe, nanorurki węglowe. To wyjątkowa okazja, żeby wejść do  laboratorium, w którym badane są takie struktury i dowiedzieć się, jak mogą być one wykorzystane w otaczającym nas świecie.
 • Laboratoria Bioprocesów i Inżynierii Biomedycznej – pokażemy tam laboratoryjnej wielkości bioreaktory, protezy kości i naczyń krwionośnych, a także urządzenia i pomieszczenia sterylnie czyste (tzw. cleanroomy) służące do hodowli komórek roślinnych i zwierzęcych. To miejsce to odpowiedź inżynierii chemicznej na rosnące potrzeby wytwarzania antybiotyków, leków i szczepionek, konstrukcji protez organów lub urządzeń służących medycynie.
brak miejsc Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, ul. Waryńskiego 1, Audytorium II
31 marca, godz. 9.15-11.30 #zawszeciekawi... chemii

9.15-9.45 – Poznajcie Politechnikę Warszawską!

9.45-10.00 – Prezentacja oferty studiów inżynierskich

10.00-10.30 – Wykład „Co piszczy w komórkach, czyli rzecz o miniaturowych bateriach”

10.30-11.30 – Prezentacja i pokazy kół naukowych  

brak miejsc Wydział Chemiczny, Gmach Chemii, ul. Noakowskiego 3, Audytorium im. prof. J. Zawadzkiego
31 marca, godz. 10.00-13.15 #zawszeciekawi... transportu

10.00-10.30 – Poznajcie Politechnikę Warszawską!

10.30-10.50 – Wykład „Studia na Wydziale Transportu”

Zaprezentujemy ofertę studiów inżynierskich i zasady przyjęć na studia.

11.00-13.15 – Warsztaty (z podziałem na dwie grupy i z uwzględnieniem przerwy)

 • Jak pociąg trafia na właściwe tory?

  Pokażemy proces przygotowywania pociągu do jazdy. Uczniowie poznają rolę lokomotywowni i stacji postojowych w procesie obsługi ruchu pociągów. Dowiedzą się, w jaki sposób należy prowadzić ruch pociągów pasażerskich i towarowych oraz gdzie należy się zatrzymywać. Poznają zasadę bezpiecznego poruszania się w obrębie przejazdów kolejowych. Zdobędą wiedzę na temat różnic w prowadzeniu ruchu pociągów na liniach jednotorowych i wielotorowych. Zapoznają się z infrastrukturą liniową i punktową transportu kolejowego, także pod kątem elementów i urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Dowiedzą się, w jaki sposób realizowane jest sterowanie ruchem kolejowym przy pomocy komputerowego system srk. Na finał uczniowie będą pracowali na poszczególnych posterunkach jako dyżurni ruchu, prowadząc ruch pociągów.

 • Zaprojektuj własny algorytm sygnalizacji świetlnej
  Przy pomocy komputerowego narzędzia do symulacji ruchu drogowego ucziowie stworzą prosty algorytm blokowy pozwalający sterować sygnalizacją świetlną. Poznają zasady tworzenia schematów blokowych, podstawowe problemy inżynierii ruchu drogowego oraz perspektywy pracy w zawodzie.
brak miejsc Wydział Transportu, ul. Koszykowa 75, aula wykładowa 055 oraz sale 161 i 61
4 kwietnia, godz. 11.15-13.30 #zawszeciekawi... matematyki

11.15-11.45 – Poznajcie Politechnikę Warszawską!

12.00-12.50 – Wykład „Liczby i tajemnice”

Uczniowie dowiedzą się między innymi: co to jest dowód z wiedzą zerową, jak zagrać w orła i reszkę przez telefon oraz oczywiście co z tym wszystkim wspólnego mają liczby całkowite.

13.00-13.30 – Wykład „Więcej światła... i matematyki”

Światło interesuje nie tylko fizyków – matematycy też znajdą wiele ciekawych zagadnień z nim związanych. Na wykładzie przedstawimy wybrane z nich. Dowiemy się, jak zmierzyć Ziemię, zobaczyć ducha i porozmawiamy o zwierciadłach.

brak miejsc Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, ul. Koszykowa 75, sala 329
14 kwietnia, blok I: godz. 10.00-14.30 blok II: godz. 10.30-14.00 #zawszeciekawi... inżynierii materiałowej

Blok I

10.00-10.30 – Poznajcie Politechnikę Warszawską!

10.30-12.00 – Wykład i warsztaty „Korozja nasza codzienna”

Wykład zabierze uczniów na wycieczkę w poszukiwaniu zniszczeń korozyjnych materiałów spotykanych w życiu codziennym. Uwrażliwi na korozyjną degradację materiałów, dając również wiedzę, dlaczego zjawiska korozyjne są tak powszechne i jakie są ich podstawy naukowe. Uczniowie dowiedzą się, co wspólnego ma pralka babci z samochodem sąsiada, garnek mamy z kotłem do warzenia piwa, a poręcz na schodach z platformą wiertniczą.

12.30-14.30 – Wykład, pokazy i wizyta w laboratorium „Fabryka tkanek i narządów człowieka”

 

Blok II

10.30-12.00 – Wykład „Komputery, lasery, światłowody – czy bez ceramiki nie byłoby nowoczesnych technologii?”

W czasie prezentacji będzie można się dowiedzieć, jak z piasku i dodatków zrobić najnowocześniejsze urządzenia do przetwarzania informacji, dlaczego ceramika jest taka wyjątkowa i czy bez niej te technologie mogłyby istnieć. 

12.00-12.30 – Poznajcie Politechnikę Warszawską!

12.30-14.00 – Wykład „Od pokręteł i dźwigni do klawiatury i myszki. Jak sterowanie numeryczne wpłynęło na rozwój procesów obróbki w przemyśle”

Podczas wykładu w syntetyczny sposób przedstawimy wybrane metody produkcji oraz to, jak zmienił się ich charakter. Szczególny nacisk położymy na kwestie zmian sterowania urządzeniami produkcyjnymi. Pokażemy, jak rozwój takich gałęzi nauki, jak elektrotechnika, elektronika, mechanika, inżynieria materiałowa pociągnął za sobą rozwój możliwości produkcyjnych właściwie wszystkiego.

na blok I brak miejsc

na blok II brak miejsc

Wydział Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141
18 kwietnia, godz. 8.45-10.45 #zawszeciekawi... fizyki

8.45-9.15 – Poznajcie Politechnikę Warszawską!

9.15-9.45 – Wykład „Wstęp do Arduino”

Przedstawimy w przystępny sposób podstawowe informacje na temat Arduino. Uczniowie dowiedzą się w jaki sposób tworzyć własne projekty w oparciu o Arduino.

9.45-10.45 – Warsztaty

Uczniowie będą budować i programować układ realizujący pomiar temperatury i wilgotności powietrza. Podczas zajęć uczestnicy zdobędą:

 • podstawy pracy z obwodami elektrycznymi,
 • podstawową znajomość Arduino,
 • podstawy pracy w wizualnym języku programowania mBlock.
brak miejsc Wydział Fizyki, ul. Koszykowa 75
20 kwietnia, godz. 12.00-15.30 #zawszeciekawi... geodezji i geoinformatyki

12.00-12.30 – Poznajcie Politechnikę Warszawską!

12.30-13.00 – Wykład

13.00-15.30 – Warsztaty geoinformatyczne i ćwiczenia (z podziałem na dwie grupy).

brak miejsc Wydział Geodezji i Kartografii, Pl. Politechniki 1
21 kwietnia, godz. 11.30-15.00 #zawszeciekawi... lotnictwa, robotyki i mechaniki

11.30-12.00 – Poznajcie Politechnikę Warszawską!

12.00-15.00 – Wykłady i pokazy (z podziałem na trzy grupy)

 • Jak lata samolot? Wizyta w laboratorium tuneli aerodynamicznych
 • Jak skonstruować robota i nim sterować?
 • Projektowanie dowolnych części maszyn. Krótki proces projektowania w programie NX
brak miejsc Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, ul. Nowowiejska 24
25 kwietnia, godz. 10.00-13.15 #zawszeciekawi... inżynierii środowiska

10.00-10.30 – Poznajcie Politechnikę Warszawską!

10.30-10.40 – Słowo od Dziekana Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

10.40-11.05 – Wykład „Podstawy teledetekcji”

11.05-11.30 – Wykład „Podstawy GOZ w inżynierii środowiska”

11.35-12.00 – Wykład „Fakty i mity o wodzie”

12.00-13.15 – Laboratoria (w podziale na pięć grup, każda grupa idzie do trzech z pięciu laboratoriów)

 • Gleboznawstwo
 • Podstawy geologii i geotechniki
 • Mikrokosmos oczyszczalni ścieków
 • Mechanika płynów
 • Odorymetria
brak miejsc Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, ul. Nowowiejska 20
8 maja, godz. 10.00-13.00 #zawszeciekawi… elektrotechniki, elektromobilności i sztucznej inteligencji

10.00-10.30 – Poznajcie Politechnikę Warszawską! – Gmach Starej Kotłowni, s. 4

10.45-11.30 – Wizyta w Hali Wysokich Napięć – Gmach Elektrotechniki 

11.30-12.15 – Warsztaty „Domowe laboratorium automatyki i robotyki – programuj mikrokontrolery i wprowadzaj materię w ruch!” – Gmach Elektrotechniki, s. 009

12.15-13.00 – Wykład „Czy androidy śnią o elektrycznych owcach?” – Gmach Starej Kotłowni, s. 4

brak miejsc Wydział Elektryczny, ul. Nowowiejska, Gmach Starej Kotłowni, ul. Nowowiejska 20, s. 4 oraz Gmach Elektrotechniki, ul. Koszykowa 75, Hala Wysokich Napięć i s. 009
18 maja, godz. 16.30-19.00 #zawszeciekawi... architektury

16.30-17.00 – Poznajcie Politechnikę Warszawską!

17.00-19.00 – Warsztaty architektoniczne „KON-KURS NA ARCHITEKTURĘ”

Chcemy wzbudzić w uczestnikach zainteresowanie przestrzenią, w której codziennie się poruszają i którą zamieszkują, pogłębić zrozumienie procesu inwestycji, projektowania w kontekście i realizacji budowli. A to wszystko w nurcie nauki w działaniu! Uczestnicy będą mieli możliwość wcielić się rolę architekta prowadzącego własną pracownię, wziąć udział w konkursie na koncepcję budynku i jego otoczenia, zaprezentować swoje dzieło i zasiąść w jury konkursowym, a dodatkowo rysować, kleić, wycinać i świetnie się bawić.

brak miejsc Wydział Architektury, ul. Koszykowa 55