Opublikowano: 29.03.2022 15:57

Nowe zasady funkcjonowania PW w czasie pandemii

Znoszenie obowiązujących w Polsce obostrzeń związanych z epidemią COVID-19 oznacza też zmiany na Politechnice Warszawskiej. Aktualne wytyczne określa zarządzenie Rektora nr 110/2021 wraz ze zmianami wprowadzonymi przez zarządzenie Rektora nr 25/2022, a rekomendacje zawarto w komunikacie Rektora nr 2/2022.

Grafika pokazująca koronawirusa

Aktualne wytyczne i rekomendacje są dostępne na stronie pw.edu.pl/COVID-19, fot. pixabay

Najważniejsze zmiany:

  • zniesienie obowiązku noszenia maseczek w pomieszczeniach i przestrzeniach zamkniętych na terenie Uczelni (rekomenduje się używanie maseczek w przypadku przebywania w pomieszczeniach, gdzie znajduje się duża liczba osób oraz wtedy, gdy istnieje uzasadnione ryzyko infekcji, w szczególności stwierdzenia u siebie objawów takich jak kaszel, katar czy podwyższona temperatura),
  • zniesienie obowiązku składania oświadczeń przez zagranicznych gości realizujących wizytę na PW,
  • powrót do standardowego sposobu organizacji egzaminów dyplomowych i realizacji praktyk,
  • zniesienie obowiązku umieszczenia przy windach informacji (w języku polskim i angielskim) o zasadach korzystania z windy,
  • zniesienie obowiązku informowania o izolacji i kwarantannie (w związku ze zniesieniem w Polsce obowiązku odbywania izolacji i kwarantanny).

Informacje i wytyczne dotyczące funkcjonowania PW w czasie pandemii znajdują się na stronie pw.edu.pl/COVID-19.