Opublikowano: 23.11.2022 13:18

Noblista odwiedził Politechnikę Warszawską

Na naszej Uczelni gościliśmy prof. M. Stanleya Whittinghama – laureata Nagrody Nobla z chemii. Naukowiec odebrał doktorat honoris causa PW, a także spotkał się z przedstawicielami Politechniki i wygłosił otwarty wykład.

Zdjęcie z wykładu otwartego prof. Whittinghama przedstawiającego ludzi siedzących i stojących w Auli Wydziału Fizyki

Wykład noblisty cieszył się ogromnym zainteresowaniem

Prof. Whittingham jest współtwórcą technologii baterii litowo-jonowych. Urządzenia te znalazły szereg zastosowań: od laptopów, telefonów komórkowych i aparatów cyfrowych, przez elektronarzędzia, po samochody. Za prace nad tą innowacją przyznano Nagrodę Nobla z chemii w 2019 roku. Otrzymali ją właśnie prof. M. Stanley Whittingham, a także prof. John B. Goodenough i prof. Akira Yoshino.

Na znaczenie tych badań zwracał uwagę Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Krzysztof Zaremba.

– Osiągnięcia prof. Whittinghama zrewolucjonizowały nasze życie – podkreślał Rektor PW podczas uroczystości wręczenie doktoratu honoris causa. – Myślę, że Politechnika Warszawska jako uczelnia techniczna jest właściwym miejscem do uhonorowania pana profesora, dlatego że naszą misją i naszym celem jest tworzenie takich rozwiązań, które przynoszą wymierne korzyści dla człowieka.

– Jest to uczony wyjątkowej klasy, a jednocześnie bardzo życzliwy człowiek, nastawiony na współpracę z zespołami naukowymi, również na PW – mówił w laudacji prof. Franciszek Krok z naszego Wydziału Fizyki – naukowiec, który miał okazję poznać prof. Whittinghama i z nim współpracować.

Więcej informacji o uroczystości wręczenia doktoratu honoris causa w tekście Prof. M. Stanley Whittingham doctorem honoris causa PW.

Podczas wizyty na Politechnice noblista rozmawiał z jej władzami i przedstawicielami Wydziałów Chemicznego i Fizyki. W spotkaniu wzięli udział Rektor prof. Krzysztof Zaremba, Prorektor ds. Ogólnych prof. Mirosław Karpierz i Prorektor ds. Nauki prof. Mariusz Malinowski, a także Dziekan Wydziału Chemicznego prof. Władysław Wieczorek, Dziekan Wydziału Fizyki prof. Wojciech Wróbel oraz naukowcy współpracujący z prof. Whittinghamem: prof. Marek Marcinek z Wydziału Chemicznego i prof. Franciszek Krok z Wydziału Fizyki.

Laureat Nagrody Nobla znalazł również czas na spotkanie z doktorantami, studentami i młodymi badaczami. Był gościem specjalnym konwersatorium Centrum Studiów Zaawansowanych. Mówił tam o wpływie nowych źródeł energii na techniczną cywilizację.

Tłumy słuchaczy przyciągnął otwarty wykład prof. Whittinghama. W wypełnionej po brzegi Auli Wydziału Fizyki PW noblista najpierw opowiadał o roli magazynowania energii w kontekście gospodarki energetycznej i zmian klimatu, a potem odpowiadał na pytania. Tematyka wzbudziła tak duże zainteresowanie, że dyskusje trwały jeszcze wiele minut po zakończeniu wykładu.

Po wykładzie prof. Whittinghama prof. Marek Marcinek opowiedział o Manifeście Młodego Naukowca, opracowanym przez uczestników projektu BATTERY 2030+, w tym Politechnikę Warszawską. Nasi młodzi naukowcy – dr inż. Maria Kochaniec i mgr inż. Maciej Smoliński wręczyli nobliście dokument.

Prof. M. Stanley Whittingham gościł na Politechnice Warszawskiej 21 i 22 listopada 2022 roku.

 

Zdjęcie prof. M. Stanleya Whittinghama i Rektora PW prof. Krzysztofa Zaremby z wręczenia doktoraru honoris causa Politechniki Warszawskiej

Prof. M. Stanley Whittingham odebrał z rąk Rektora PW prof. Krzysztofa Zaremby pamiątkowy dyplom, tradycyjnie wręczany doctorom honoris causa naszej Uczelni

Zdjęcie osób siedzących przy stole podczas spotkania prof. Whittinghama z przedstawicielami PW

Noblista rozmawiał z władzami PW i przedstawicielami Wydziałów Chemicznego i Fizyki

Zdjęcie witających się Rektora PW prof. Krzysztofa Zaremby i prof. M. Stanleya Whittinghama

Rektor PW prof. Krzysztof Zaremba wita się z prof. M. Stanleyem Whittinghamem

Zdjęcie prof. Franciszka Kroka, prof. M. Stanleya Whittinghama i prof. Stanisława Janeczki siedzących przy stole

Spotkanie noblisty z młodymi naukowcami. Na zdjęciu od lewej prof. Franciszek Krok, prof. M. Stanley Whittingham i prof. Stanisław Janeczko

Zdjęcie młodych ludzi siedzących przy stole na spotkaniu z noblistą

Uczestnicy spotkania mieli okazję zadać nobliście pytania

Zdjęcie prof. Whittinghama stojącego przy mównicy i wygłaszającego wykład otwarty

Prof. Whittingham w swoim otwartym wykładzie mówił o magazynowaniu energii

Zdjęcie prof. Whittinghama i ludzi siedzących na sali w trakcie sesji pytań i odpowiedzi po wykładzie otwartym

Po wykładzie można było zadać nobliście pytania. Wiele osób z takiej okazji skorzystało

Zdjęcie prof. Marka Marcinka stojącego przy mikrofonie i przemawiającego po wykładzie prof. M. Stanleya Whittinghama. Na drugim planie młodzi naukowcy z PW i lauerat Nagrody Nobla

Po wykładzie prof. Whittinghama na PW prof. Marek Marcinek opowiedział o Manifeście Młodego Naukowca, opracowanym przez uczestników projektu BATTERY 2030+, w tym Politechnikę Warszawską. Nasi młodzi naukowcy wręczyli nobliście dokument

Zdjęcie młodych naukowców z PW z prof. M. Stanleyem Whittinghamem oraz Dziekanem Wydziału Fizyki prof. Wojciechem Wróblem

Mgr inż. Maciej Smoliński i dr inż. Marta Kochaniec przekazali nobliście Manifest Młodego Naukowca