Opublikowano: 09.09.2020 15:13

Dziekani Wydziałów PW w kadencji 2020-2024

Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba wręczył nominacje dziekańskie. Uroczystość odbyła się 9 września 2020 roku w Sali Senatu PW. 

fot. BPI

Oto Dziekani Wydziałów PW w kadencji 2020-2024:

 • Wydział Administracji i Nauk Społecznych - dr hab. Anna Zalcewicz, prof. uczelni
 • Wydział Architektury - dr hab. inż. arch. Krzysztof Koszewski
 • Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni
 • Wydział Chemiczny - prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek
 • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych - prof. dr hab. inż. Michał Malinowski
 • Wydział Elektryczny - prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak
 • Wydział Fizyki - dr hab. inż. Wojciech Wróbel, prof. uczelni
 • Wydział Geodezji i Kartografii - dr hab. inż. Janusz Walo, prof. uczelni
 • Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska - dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. uczelni
 • Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej - prof. dr hab. inż. Marek Henczka
 • Wydział Inżynierii Lądowej - prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz
 • Wydział Inżynierii Materiałowej - prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera
 • Wydział Inżynierii Produkcji - dr hab. inż. Tomasz Chmielewski, prof. uczelni
 • Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych - dr hab. inż. Wojciech Domitrz, prof. uczelni
 • Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa - prof. dr hab. inż. Janusz Frączek
 • Wydział Mechatroniki - prof. dr hab. inż. Gerard Cybulski
 • Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych - dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz, prof. uczelni
 • Wydział Transportu - prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
 • Wydział Zarządzania - dr hab. inż. Jarosław Domański
 • Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych - dr hab. Magdalena Kludacz-Alessandri, prof. uczelni

Zobacz zdjęcia z wręczenia nominacji dziekańskich