Opublikowano: 21.05.2021 08:28

Dyrektor Studium Języków Obcych PW w Komisji Akredytacyjnej SERMO

Lucyna Skwarko została sekretarzem komisji akredytacyjnej oceniającej proces i jakość kształcenia prowadzonego w akademickich ośrodkach językowych. Skład komisji na pierwszą kadencję w latach 2020-2024 powołało Stowarzyszenie Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych SERMO.

Logotyp Komisji Akredytacyjnej SERMO

W składzie komisji akredytacyjnej SERMO oprócz dyrektor SJO PW, znajdują się: dr Irina Modrzycka, prof. Politechniki Wrocławskiej, dr Magdalena Nowacka z Uniwersytetu Łódzkiego, mgr Anna Krukiewicz-Gacek z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz mgr Joanna Patan z Politechniki Koszalińskiej.

W kwietniu 2021 r. został powołany zespół ekspertów KAS składający się z przedstawicieli różnych typów szkół wyższych, będących doświadczonymi nauczycielami akademickimi i specjalistami o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Na eksperta KAS została powołana mgr Agnieszka Pisarek, starszy wykładowca języka angielskiego w SJO PW.

Akredytacja SERMO to nowa forma potwierdzenia wysokiego poziomu jakości kształcenia językowego i jego efektów w polskich szkołach wyższych oraz jeden z mechanizmów bardziej skutecznego zarządzania procesem kształcenia językowego w perspektywie czasowej. Uzyskanie akredytacji stanowi potwierdzenie, że instytucja spełnia ustalone wymagania i przyjęte kryteria jakości.