Znak Politechniki Warszawskiej

Dwoje nowych profesorów na PW

Do grona profesorów nauk inżynieryjno-technicznych dołączyło dwoje naukowców z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej: dr hab. inż. Dorota Chwieduk i dr hab. inż. Marian Gieras.

Zdjęcie Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej

fot. BPI

Prof. Dorota Chwieduk jest pracownikiem Instytutu Techniki Cieplnej Wydziału MEiL, a dokładnie - Zakładu Chłodnictwa i Energetyki Budynku. Jej zainteresowania naukowo-badawcze związane są z energetyką.

Prof. Marian Gieras również pracuje w Instytucie Techniki Cieplnej, ale w Zakładzie Silników Lotniczych. Jego prace badawczo-naukowe dotyczą procesów spalania, wybuchu i metody tłumienia wybuchów, spalania w palnikach, silnikach tłokowych i turbinowych, modelowania komputerowego procesów roboczych silników tłokowych i turbinowych oraz modelowania komputerowego spalania.

Uroczystość wręczenia nominacji profesorskich odbyła się 8 października 2020 roku w Pałacu Prezydenckim. Tego dnia Prezydent RP Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne 48 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. 

Pełna lista nowych profesorów jest dostępna na stronie Prezydenta RP