Przejdź do treści

Wydział prowadzi działalność naukowo-badawczą i projektową w zakresie szeroko rozumianej problematyki dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości. 

Wydział jest spadkobiercą bogatej tradycji, wywodzącej się z lat 20. XX wieku, kiedy prof. Karol Adamiecki utworzył na Politechnice Warszawskiej pierwszą w Polsce Katedrę Zasad Organizacji Pracy i Przedsiębiorstw Przemysłowych. Pionierzy nauk o zarządzaniu byli inżynierami, pierwsi dostrzegli, że techniczny porządek, logika następstw operacji technologicznych mogą być punktem wyjścia do porządkowania rzeczywistości ekonomicznej i społecznej. Wydział Zarządzania jest wierny takiej tradycji myślenia o zarządzaniu, a jego absolwenci są nadal przygotowani do kariery zawodowej w duchu rozumienia wpływu najnowszej techniki i technologii na zarządzanie. Współcześnie to w dominującym stopniu wpływ gospodarki cyfrowej. 

Studia menedżerskie są prowadzone w Polsce w wielu uniwersyteckich i politechnicznych ośrodkach akademickich. Studia Wydziale Zarządzania PW jest kształcenie w zakresie nauk o organizacji i zarządzaniu, nauk ekonomicznych, prawnych i społecznych, jak również w obszarze nauk technicznych, szczególnie na studiach inżynierskich.

ul. Narbutta 85
02-524 Warszawa

22 849 94 43

22 234 84 32