Przejdź do treści

Wydział prowadzi studia na kierunku transport. Kierunek jest jeden, ale studenci mogą wybierać pośród licznych specjalizacji, związanych m.in. z lotnictwem, sterowaniem ruchem, logistyką czy mobilnością miejską. Każdy student uzyskujący dobre wyniki w nauce może uzyskać zgodę na indywidualny plan studiów w ramach danej specjalności. Program indywidualny daje możliwość pogłębienia i poszerzenia problematyki studiów poza zakres objęty dotychczasowymi specjalnościami.

Absolwenci wydziału mogą liczyć na zatrudnienie wszędzie,  gdzie występują i są rozwiązywane problemy przemieszczania ludzi i ładunków. Są to instytucje i przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, budową, modernizacją, eksploatacją i rozwojem systemów transportowych oraz ich infrastruktury, układów i środków transportu. Wśród nich poza licznymi przedstawicielami biznesu można wymienić służby mundurowe (policja, straż pożarna, straż graniczna) czy przedsiębiorstwa państwowe.

Badania naukowe prowadzone na Wydziale są związane z problematyką szeroko pojętego transportu i dotyczą zarówno zagadnień o charakterze podstawowym, jak i stosowanym, w tym wdrożeniowym. Zespoły badawcze realizują różnorodne projekty, w tym audyty, doradztwo i certyfikacje.

Pod obecną nazwą Wydział funkcjonuje od 1992 roku, lecz jego początki możemy odnaleźć już w 1948 roku.

ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa

22 234 73 11