Przejdź do treści

Wydział powstał w roku 1953, a pod obecną nazwą funkcjonuje od 1972 roku. 

Specjalnością naukową Wydziału są badania w zakresie wspomaganego komputerowo projektowania maszyn, czynnego i biernego bezpieczeństwa pojazdów, trwałości i niezawodności konstrukcji nośnych maszyn, automatyzacji pracy pojazdów i maszyn, napędów wieloźródłowych (hybrydowych) pojazdów oraz ekologii i ochrony środowiska przed skutkami pracy pojazdów i maszyn budowlanych. Wiele wyników tych badań znalazło swoje zastosowania przemysłowe. Wyniki te oraz stanowiska badawcze zgodnie z praktyką Wydziału są wykorzystywane w procesie dydaktycznym. Praktykowane jest również uczestnictwo studentów, zwłaszcza wyższych lat studiów, w realizacji programów badawczych.

Wydział dysponuje bogatą bazą dydaktyczną. Obejmuje ona 19 przestronnych sal wykładowych o łącznej powierzchni ponad 5 tys. m2, pracownie komputerowe oraz laboratoria dydaktyczne i badawcze. Prace badawcze i zajęcia studenckie odbywają się w licznych laboratoriach, m.in. mechaniki, wytrzymałości materiałów, podstaw konstrukcji maszyn, materiałów inteligentnych, hydrauliki, wibroakustyki, silników, napędów hybrydowych, samochodów i ciągników, maszyn roboczych, cyfrowego sterowania układami hydraulicznymi, logistyki, komputerowego wspomagania prac inżynierskich. Na uwagę zasługuje zwłaszcza nowoczesne Zintegrowane Środowiskowe Laboratorium Systemów Mechatronicznych Pojazdów i Maszyn Roboczych.

Do dyspozycji studentów pozostaje 6 dobrze pracowni komputerowych ze 130 stanowiskami wyposażonymi przede wszystkim w oprogramowanie inżynierskie (AutoCad, Mechanical Desktop, Inventor, CATIA, ProEngineer, Unigraphics, SolidEdge, SolidWorks, NASTRAN, ANSYS, Mathcad, EdgeCAM, MatLab i in.), a także programy specjalistyczne, opracowane przez pracowników i studentów Wydziału. Pracownie służą do prowadzenia zajęć przewidzianych w programie studiów oraz umożliwiają indywidualną pracę studentów.

Studenci Wydziału mogą realizować indywidualny program studiów, uczęszczając na zajęcia prowadzone na innych Wydziałach PW, jak również na innych uczelniach. Przykładem może tu być ścisła współpraca z Wydziałem Wzornictwa Przemysłowego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Studenci mogą również studiować na uczelniach zagranicznych w ramach studenckich programów objętych patronatem Unii Europejskiej. Umożliwiają to podpisane umowy z kilkunastoma uczelniami w Europie, od Grecji poprzez Włochy, Hiszpanie, Francję, Wielką Brytanię, Niemcy, Holandię, Danię, aż do Norwegii.

ul. Ludwika Narbutta 84
02-524 Warszawa

22 234 84 30

22 234 81 80