Przejdź do treści

Wydział powstał w 1951 roku, ale jego początki sięgają XIX wieku, kiedy została utworzona Szkoła Przygotowawcza do mającego powstać Instytutu Politechnicznego. Do roku 2021 Wydział funkcjonował pod Wydział Inżynierii Produkcji.

To właśnie inżynieria produkcji – rozumiana jako połączenie zagadnień konstrukcyjnych, technologicznych, organizacyjnych i menedżerskich – jest w centrum dydaktycznej działalności Wydziału. Kształcenie w tym obszarze obejmuje m.in. zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami z obszaru technik wytwarzania i organizacji produkcji. 

Wydział posiada  szereg unikalnych laboratoriów, m.in. CAD/CAM, obrabiarek sterowanych numerycznie, obróbek powierzchniowych, erozyjnych i laserowych, kompozytów i tworzyw sztucznych, ergonomii, szybkiego prototypowania, sztucznej inteligencji, wyposażonych w urządzenia odpowiadające najwyższym standardom światowym.

Wydział zatrudnia wielu nauczycieli akademickich o międzynarodowym uznaniu, w tym twórców oraz autorów patentów i licencji sprzedawanych do krajów całego świata. W laboratoriach, pracowniach badawczych i komputerowych prowadzone są liczne prace rozwojowe, konstrukcyjne, technologiczne – bardzo często przy współudziale studentów, którzy traktowani są jako doceniani partnerzy profesorów, adiunktów i asystentów.

ul. Narbutta 85
02-524 Warszawa

22 849 97 95