Przejdź do treści

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych (MiNI) powstał w 1999 roku w wyniku podzielenia Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Od 2012 roku mieści się w nowo wybudowanym gmachu przy ul. Koszykowej 75.

Pracownicy Wydziału realizują liczne projekty badawcze finansowane przez programy wewnętrzne i agendy krajowe oraz w projekty międzynarodowe. Wydział realizuje również prace zlecone przez podmioty prywatne z otoczenia społeczno-gospodarczego. W celu sprawnej współpracy z partnerami, na wydziale powołano w 2011 roku Ośrodek Badań dla Biznesu. Od roku 2021 na MiNI funkcjonuje również Centrum Analiz i Uczenia Statystycznego CAUSE prowadzące badania i projekty skupione na obszarze analizy danych.

Wydział aktywnie realizuje misję popularyzacji nauki, prowadząc szereg inicjatyw. Istotna ich część adresowana jest do uczniów szkół średnich, zarówno myślących o studiach inżynierskich i technicznych, jak również chcących rozwijać swoje matematyczne i informatyczne zainteresowania. Nie brakuje także propozycji dla młodszych przyszłych naukowców.

Wydział MiNI prowadzi kształcenie na czterech kierunkach związanych z informatyką, matematyką i jej zastosowaniami. Wszystkie kierunki przyciągają na Politechnikę Warszawską najlepszych kandydatów – co roku progi punktowe w rekrutacji na studia I stopnia na Wydział MiNI znajdują się wśród najwyższych na całej Uczelni. Realizacja kształcenia na wysokim poziomie na kierunkach łączących dwie dyscypliny naukowe jest odzwierciedleniem ścisłej współpracy matematyków i informatyków zatrudnionych na Wydziale.

00-662 Warszawa
ul. Koszykowa 75

22 621 93 12

22 234 79 88