Przejdź do treści

Powstał w 1915 roku jako jeden z czterech Wydziałów Politechniki Warszawskiej, ale jego tradycje sięgają 1826 roku. Dzisiaj to wiodąca jednostka naukowa i dydaktyczna w dziedzinie budownictwa. 

Pracownicy jednostki zaangażowani są w prowadzenie wielokierunkowych prac badawczych z takich dziedzin jak: mechanika materiałów i konstrukcji, badania elementów i konstrukcji oraz tworzenie nowych rozwiązań w zakresie konstrukcji budowlanych i inżynierskich, inżynieria materiałów budowlanych, geotechnika, fizyka budowli i problematyka energooszczędności w budownictwie, inżynieria komunikacyjna, organizacja i zarządzanie w budownictwie. Prace badawcze finansowane są głównie ze środków publicznych na naukę w ramach projektów. Wiele z nich realizowanych jest we współpracy z partnerami przemysłowymi oraz krajowymi i międzynarodowymi stowarzyszeniami zawodowymi. 

Aleja Armii Ludowej 16
00-637 Warszawa

22 825 59 37