Przejdź do treści

Wydziałowi przyświeca misja łączenia tradycji oraz nowoczesności z szczególnym naciskiem na praktykę. Dowodem tego jest wieloletnia współpraca z przemysłem w kraju i na świecie oraz liczne realizacje na rzecz podmiotów gospodarczych, patenty oraz wdrożenia opracowanych technologii.

Studia na Wydziale pozwalają nie tylko na zdobycie wielodziedzinowej wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim zasobów wiedzy praktycznej. Studenci mogą korzystać z wielu wysoko wyspecjalizowanych laboratoriów, wyposażonych w nowoczesną aparaturę badawczo-pomiarową.

Kadrę badawczo-dydaktyczną Wydziału stanowią specjaliści i eksperci w zakresie szeroko rozumianego środowiska wewnętrznego i zewnętrznego oraz budownictwa wodnego. To absolwenci oraz naukowcy tego Wydziału są współtwórcami współczesnej inżynierii środowiska, w tym „polskiej szkoły ochrony powietrza”, „polskiej szkoły nowoczesnego ogrzewnictwa” czy „chemii sanitarnej w Polsce”.

Działalność badawczo-rozwojowa ma swoje podstawy w bezpośredniej współpracy z zespołami naukowymi innych uczelni, przedsiębiorstwami oraz jednostkami administracji państwowej. Doświadczenie inżynierskie implementowane jest do procesu dydaktycznego, a wiedza naukowa wykorzystywana w celu rozwiązywania problemów technicznych.

ul. Nowowiejska 20
00-653 Warszawa

22 234 78 87

22 234 74 65

22 234 78 32

22 234 57 05