Przejdź do treści

Gmach Wydziału Fizyki należy do najstarszych uczelnianych budynków, wznoszonych w latach 1899-1901. Jednak sam Wydział Fizyki został utworzony dopiero 100 lat później – w 1998 roku. Mimo wyodrębnienia Wydziału, jego pracownicy nie zaprzestali wysiłków oraz zaangażowania w nauczanie fizyki na pozostałych Wydziałach Politechniki, ponieważ jest to podstawowa wiedza, którą powinien posiadać dobrze wykształcony inżynier.

Prace badawcze Wydziału nie ograniczają się do wąskiej tematyki, przeciwnie – naukowcy działają wielotorowo, a doświadczenie i kompetencje połączone z kreatywnością i analitycznym podejściem do problemów wykorzystują do znajdowania innowacyjnych rozwiązań aplikacyjnych. Pomagają im w tym nowoczesne laboratoria w tym: laboratorium aplikacji grafenu płatkowego i materiałów 2D, pracownia fotoniki światłowodowej, pracownia informatyki optycznej, laboratorium materiałów i urządzeń elektrochemicznych i inne.

Wydział jest zaangażowany w wiele projektów krajowych oraz międzynarodowych. Naukowcy uczestniczą w znakomitych przedsięwzięciach naukowo-badawczych i współpracują ze specjalistycznymi ośrodkami naukowymi, takimi jak choćby CERN czy Brookhaven National Laboratory.

Przedstawiciele Wydziału fizyki silnie angażują się w popularyzację nauki. Organizują spotkania, warsztaty i wykłady, odwiedzają szkoły, biorą też udział w piknikach i festiwalach naukowych. W przystępny sposób pokazują to, co czasami tak trudno zrozumieć, edukują przez zabawę, rozbudzają badawczą ciekawość. A przede wszystkim starają się uzmysłowić jedno – fizyka nie gryzie!

ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa

22 234 72 67

22 629 61 24