Przejdź do treści

Jeden z najstarszych i jednocześnie największych Wydziałów Politechniki Warszawskiej. Datą jego powstania jest 1921 rok, kiedy kierunek elektrotechniczny usamodzielnia się, dając początek Wydziałowi Elektrotechnicznemu. 

Wydział Elektryczny jest jednym z największych na Politechnice Warszawskiej pod względem liczby studentów. Do ich dyspozycji jest kilkadziesiąt wysoko wyspecjalizowanych laboratoriów dydaktycznych i naukowo-badawczych. Wśród oferowanych pracowni znajdują się m.in. hala wysokich napięć, laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej, laboratorium robotyki i sztucznej inteligencji, laboratorium fotometrii, laboratorium kolorymetrii i pomiarów elektrycznych, laboratorium inteligentnych instalacji elektrycznych, laboratorium rozproszonych źródeł energii, integracji z sieciami elektroenergetycznymi i magazynowania energii, laboratorium elektrotermii czy laboratorium komputerowych metod sterowania w automatyce napędu. 

Aktualnie badania naukowe prowadzone na Wydziale Elektrycznym można przyporządkować do trzech dyscyplin naukowych. Są to: automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria biomedyczna. Prace prowadzone są w ramach kilkunastu zespołów badawczych o dużym doświadczeniu i udokumentowanych osiągnięciach naukowych oraz wdrożeniowych.

Pracownicy Wydziału są członkami międzynarodowych stowarzyszeń naukowych i technicznych, m.in. Institute of Electrical and Electronics – IEEE, European Power Electronics Association – EPE; Conference Internationale des Grands Reseaux Electriques – CIGRE; International Commission on Illumination – CIE. 

Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa

22 234 72 17

22 234 51 60