Przejdź do treści

W ramach Wydziału funkcjonuje ponad 30 zespołów, których działalność badawczo-rozwojowa obejmuje m.in. nanomateriały, diagnostykę medyczną, multisensory, bioinżynierię, chemoinformatykę, materiały biofunkcjonalne i kompozytowe. Swoje osiągnięcia Wydział komercjalizuje dzięki ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami w ramach projektu Spotkania z Przemysłem oraz innych inicjatyw. Współpraca z liderami biznesowymi branży chemicznej w Polsce zaowocowała też powstaniem kierunku technologia chemiczna – profil praktyczny. Poza wymienionym programem studiów Wydział oferuje jeszcze dwa kierunki ogólnoakademickie:  biotechnologię i technologię chemiczną.

Potwierdzeniem jakości kształcenia na wydziale są posiadane akredytacje międzynarodowe: EUR-ACE® Label oraz Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych.

Wydział Chemiczny dysponuje obszernym zapleczem dydaktycznym, na które składa się między innymi Audytorium im. prof. J. Zawadzkiego, będące najstarszym i największym audytorium tradycyjnego typu na Politechnice Warszawskiej. 

Wydział Chemiczny jest jednym z najstarszych na całej Uczelni. Został utworzony w 1898 roku jako jeden z trzech wydziałów Instytutu Politechnicznego im. Mikołaja II. W czasie swojej długiej historii wydział zgromadził ogrom wiedzy i doświadczenia, które cały czas pomnaża. 
 

ul. Noakowskiego 3
00-664 Warszawa

22 234 75 07

22 234 57 58