Przejdź do treści

Wydział realizuje zadania badawcze i dydaktyczne o charakterze interdyscyplinarnym. Wpisując się w misję Politechniki Warszawskiej oraz czerpiąc z wieloletniej, bogatej tradycji kształcenia w Uczelni, w sposób nowatorski rozwija własny kierunek: Administracja. Sięgając do wielu obszarów nauki daje absolwentowi szansę na zdobycie szerokiej wiedzy z wielu dziedzin, a więc zarówno prawnej i ekonomicznej, jak również technicznej oraz humanistycznej. To szerokie podejście pozwala studentom na uzyskanie unikalnych kompetencji i stanowi istotny atut na współczesnym rynku pracy. 

Wydział Administracji i Nauk Społecznych jest najmłodszym wydziałem Politechniki Warszawskiej. Został utworzony w 2008 roku z przekształcenia Kolegium Administracji i Nauk Społecznych. Prowadzenie przez Politechnikę Warszawską zajęć dydaktycznych z przedmiotów prawnych, ekonomicznych, społecznych i humanistycznych miało swój początek już w drugiej dekadzie dwudziestego wieku. Z dostępnych źródeł archiwalnych wynika, że PW była pierwszą spośród trzech istniejących na terytorium Drugiej Rzeczypospolitej akademickich uczelni technicznych, której władze wdrożyły do programów nauczania także przedmioty rozszerzające wiedzę przyszłych inżynierów o aspekty z innych obszarów życia społecznego i publicznego. 

Obecnie Wydział Administracji i Nauk Społecznych proponuje studentom do wyboru ponad kilkadziesiąt modułów zajęć w dziedzinie nauki społeczne z dyscyplin: nauki prawne, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse oraz nauki socjologiczne, a także w dziedzinie nauki humanistyczne z dyscyplin: filozofia i historia. W ramach ostatniej ewaluacji jednostek naukowych za lata  2017-2021 wydział uzyskała ocenę A dla dyscypliny Filozofia oraz A+ dla nauk prawnych. Kategoria A+  jest przyznawana podmiotom, których działalność wyróżnia się najwyższą jakością, a ich osiągnięcia są porównywalne z wiodącymi europejskimi ośrodkami naukowymi. 

Plac Politechniki 1
00-661 Warszawa

22 234 6417