Przejdź do treści
Zdjęcie prof. Krzysztofa Zaremby

Rektor

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba

 

Gmach Główny
Plac Politechniki 1, pok. 104
00-661 Warszawa

 

(22) 234 7220

 

rektor@pw.edu.pl

Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej w latach 2012–2016 i 2016–2020, Kierownik Zakładu Elektroniki Jądrowej i Medycznej w okresie 2004–2016. Członek Prezydium KRASP oraz Przewodniczący Komisji ds. Kształcenia KRASP w kadencji 2020–2024. 

Zainteresowania badawcze i konstrukcyjne prof. Krzysztofa Zaremby sytuują się na pograniczu elektroniki i fizyki – dotyczą elektroniki jądrowej, głównie konstrukcji detektorów promieniowania i systemów pomiarowych stosowanych w badaniach radiacyjnych. Jego pasją są również: badania w obszarze inżynierii biomedycznej, w tym zastosowania rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej, techniki obrazowania medycznego oraz analiza danych w genomice i proteomice. 

Prof. Krzysztof Zaremba nawiązał trwałą współpracę z Europejską Organizacją Badań Jądrowych CERN, której członkiem jest od 1989 r. Kierowany przez niego zespół badawczy brał udział w realizacji eksperymentów NMC, SMC i COMPASS, konstruując detektory i układy elektroniczne oraz tworząc narzędzia do analizy danych eksperymentalnych. W 2007 r. włączył się w realizację eksperymentu badającego oscylacje neutrin – T2K (Japonia), którego wyniki przyczyniły się do otrzymania Nagrody Nobla przez prof. T. Kajitę w 2015 r.

Osiągnięcia

Za osiągnięcia badawcze, techniczne i organizacyjne prof. Krzysztof Zaremba był wielokrotnie nagradzany przez Rektora Politechniki Warszawskiej i Ministra Edukacji Naukowej. Dwukrotnie wyróżniony przez studentów „Złotą Kredą” w kategorii najlepszy wykładowca. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a także, przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.