Przejdź do treści
Zdjęcie prof. Jana Słyka

Prorektor ds. Studiów

prof. dr hab. inż. arch. Jan Słyk

 

Gmach Główny
Plac Politechniki 1, pok. 112
00-661 Warszawa

 

(22) 234 7828

 

prorektor.studia@pw.edu.pl

W latach 2016-2020 Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, a w latach 2012-2016 Prodziekan ds. Studiów. Senator Politechniki Warszawskiej w latach 2016-2020, członek komisji senackich i zespołów rektorskich. Członek Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN.

W działalności badawczej koncentruje się na metodologii projektowania i zastosowaniu technik informacyjnych w architekturze. Autor dwóch książek, redaktor monografii zbiorowych, artykułów i rozdziałów w monografiach.

Autor eksperymentalnych projektów oraz warsztatów międzynarodowych poświęconych doświadczeniom w rozszerzonych środowiskach architektonicznych. Inicjator i współautor koncepcji programowej międzywydziałowego projektu interdyscyplinarnego BIM.

Architekt z dorobkiem obejmującym ponad sto projektów obiektów mieszkaniowych i usługowych, w tym wielu zrealizowanych.

Osiągnięcia

Za swoją działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną wielokrotnie wyróżniany nagrodami Rektora Politechniki Warszawskiej. Laureat „Złotej Kredy” w kategorii najlepszy wykładowca. Laureat Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju w kategorii krajowe publikacje (2020 r).

Autor i współautor prac nagradzanych i wyróżnianych w krajowych i międzynarodowych konkursach architektonicznych. Współautor zrealizowanego projektu zespołu mieszkaniowego uhonorowanego nagrodą Ministra Budownictwa (2007).

Wyróżniony tytułem „Osobowość Branży 2020”, przyznanym przez miesięcznik „Builder” w ramach nagród Builder Awards.