Przejdź do treści
Zdjęcie prof. Adama Woźniaka

Prorektor ds. Rozwoju

prof. dr hab. inż. Adam Woźniak

 

Gmach Główny
Plac Politechniki 1, pok. 148a
00-661 Warszawa

 

(22) 234 1530

 

prorektor.rozwoj@pw.edu.pl

Prof. Adam Woźniak pełnił funkcję Dziekana Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, w latach 2012-2020 był Dyrektorem Instytutu Metrologii i Inżynierii Biomedycznej.

W działalności badawczej zajmuje się metrologią współrzędnościową. Jest autorem dwóch monografii oraz ponad 150 publikacji naukowych. Prowadził kilkanaście projektów badawczych.

Jest członkiem prezydium Komisji Ewaluacji Nauki oraz przewodniczącym Rady Metrologii. W latach 2008-2011 członek Rady Normalizacyjnej II kadencji. W latach 2017-2019 członek Rady Naukowej Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów. W  2019 r. został wybrany na Przewodniczącego pierwszej Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna Politechniki Warszawskiej. W latach 2019-2021 aktywnie działał w zespole doradczym do oceny nagród i stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Członek American Society for Precision Engineering. Od 2023 r. członek Rady Naukowej TVP Nauka. Od 2021 r. członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.

W latach 2005-2006 pracował jako visiting professor w Ecole Centre de Recherche en Fabrication Haute Performance, Département de Génie Mécanique, Polytechnique de Montréal w Kanadzie. Obecnie jest koordynatorem współpracy Politechniki Warszawskiej z Polytechnique de Montréal w zakresie działalności naukowej i innowacyjnej.

Osiągnięcia

Wielokrotny stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: Homing (2007-2009), Kolumb (2005-2006), Start (2003, 2004). Za działalność naukową otrzymał szereg nagród, w tym nagrodę Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej (2013). Odznaczony przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz rozwoju nauki.