Przejdź do treści
Zdjęcie prof. Mirosława Karpierza

Prorektor ds. Ogólnych

prof. dr hab. inż. Mirosław Karpierz

 

Gmach Główny
Plac Politechniki 1, pok. 109
00-661 Warszawa

 

(22) 234 7420

 

prorektor.ogolne@pw.edu.pl

W latach 2012-2016 i 2016-2020 Dziekan Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej, w latach 1999-2005 Prodziekan. W latach 1996-1999 Zastępca Dyrektora Instytutu Fizyki. Senator Politechniki Warszawskiej w latach 2005-2008 oraz 2012-2020. Członek Rady Programowej, a w latach 2010-2012 Zastępca Dyrektora Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej. W latach 2016-2020 Sekretarz, a od 2020 r. Przewodniczący Komitetu Fizyki PAN.

Prof. Mirosław Karpierz prowadzi badania naukowe z nieliniowej optyki i fotoniki, nakierowane na zastosowania w światłowodowych systemach przesyłania i przetwarzania informacji oraz w technikach pomiarowych. Stworzył zespół optyki nieliniowej współpracujący z zagranicznymi i krajowymi ośrodkami naukowymi. Autor i współautor ponad 170 publikacji naukowych, dwóch patentów, monografii oraz kilku rozdziałów w monografiach.

Brał udział w opracowywaniu programów studiów na kierunkach fizyka techniczna oraz fotonika. Od prawie trzydziestu lat współorganizuje cykliczne międzynarodowe warsztaty z zastosowań optyki nieliniowej. 

Osiągnięcia

Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: Start (1994). Wielokrotnie wyróżniony nagrodą Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia organizacyjne, a także naukowe. Laureat „Złotej Kredy”. Odznaczony przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Srebrnym Krzyżem Zasługi.