Przejdź do treści

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych powstało w 1995 r. w celu zaspokojenia potrzeb odnośnie kształcenia na poziomie wyższym w zakresie nauk ekonomicznych w regionie północnego Mazowsza.

Wspólnie z Wydziałem Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii, Kolegium tworzy Filię Politechniki Warszawskiej w Płocku.

Kolegium prowadzi studia na kierunku Ekonomia (profil praktyczny) umożliwiające uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu teorii ekonomii, która jest niezbędna dla zrozumienia istoty zjawisk i procesów gospodarczych, a w rezultacie postępowania zgodnie z logiką gospodarowania. Wśród oferowany specjalizacji znajdują się natomiast Finanse i rachunkowość oraz Ekonomia biznesu.

Od kilkunastu lat Kolegium organizuje Międzynarodową Konferencję Naukową Współczesne problemy rozwoju gospodarczego – Zarządzanie i finanse sektora publicznego. Wydarzenie cieszy się dużym zainteresowaniem oraz uznaniem. W ramach konferencji poruszane, w środowisku naukowców, są m.in. tematy takie jak bezpieczeństwo finansowe państwa czy dług publicznego na poziomie centralnym oraz samorządowym.

ul. Łukasiewicza 17
09-400 Płock

24 367 21 26 

607 501 395